Frissült a kisfeszültségű villamos termékek biztonsági követelményeiről szóló irányelvhez harmonizált szabványok listája

Az Európai Unió (EU) Bizottsága 2018. június 15-én közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamos berendezések forgalmazására vonatkozó 2014/35/EU irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés igazolására felhasználható harmonizált szabványok aktualizált listáját.

Ezen irányelv célja biztosítani, hogy a forgalomban lévő villamos berendezések – a belső piac működésének garanciája mellett – megfeleljenek a személyek és háziállatok egészségének és biztonságának védelmét, illetve a vagyonbiztonság védelmét előíró követelményeknek.

A 2014/35/EU irányelv az 50 és 1000 V tartományba eső, váltakozó áramú, illetve a 75 és 1500 V tartományba eső, egyenáramú felhasználásra tervezett villamos berendezésekre alkalmazandó, az alábbiakban felsorolt berendezések és jelenségek kivételével:

  • elektromos berendezések robbanásveszélyes környezetben való felhasználásra;
  • radiológiai és orvosi célokra szolgáló elektromos berendezések;
  • teher- és személyfelvonók elektromos alkatrészei;
  • fogyasztásmérők;
  • háztartási csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok;
  • villamos karám áramszolgáltató egységei;
  • rádiófrekvenciás interferencia;
  • speciális villamos berendezések hajókon, repülő gépeken vagy vasúton való felhasználásra, amelyek megfelelnek az olyan nemzetközi szervek által összeállított biztonsági rendelkezéseknek, amelyekben a tagállamok részt vesznek;
  • szakembereknek szánt, rendelésre készült értékelő felszerelések, amelyeket kizárólag kutatási és fejlesztési létesítményekben lehet használni kutatási és fejlesztési célból.

A harmonizált szabványok frissített listája megtekinthető az Európai Unió oldalán.

Nagy Gábor
2018. július