Frissült a játékok biztonságáról szóló irányelvhez harmonizált szabványok listája

Az Európai Unió (EU) Bizottsága 2018. augusztus 10-én közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés igazolására felhasználható harmonizált szabványok aktualizált listáját.

A 2009/48/EK irányelv a 14 év alatti gyermekek részére – kizárólag vagy nem kizárólag – játék céljára tervezett vagy szánt termékekre vonatkozik.

Az irányelv nem alkalmazható a következő játékokra:

  1. nyilvános használatra szánt játszótéri felszerelés,
  2. nyilvános használatra szánt, pénzérmékkel vagy azok nélkül működő automata játékgépek,
  3. belső égésű motorral működő játékjárművek,
  4. játék gőzgépek, valamint
  5. parittyák és csúzlik.

A harmonizált szabványok frissített listája megtekinthető az Európai Unió oldalán.

Nagy Gábor
2018. szeptember