Frissült a Gépek-irányelvhez harmonizált szabványok listája

Az Európai Unió (EU) Bizottsága 2017. június 9-én közzétette az Európai Unió Hivatalos Lapjában (Official Journal of the European Union) a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv alapvető követelményeinek való megfelelés igazolására felhasználható harmonizált CEN- és CENELEC-szabványok aktualizált listáját.

A 2006/42/EK irányelv célja, hogy a biztonság és egészség magas szintű védelme alapján összehangolja a gépekre vonatkozó biztonsági és egészségvédelmi követelményeket, és ezzel egyidejűleg biztosítsa a gépek szabad forgalmazását az uniós piacon.

A 2006/42/EK irányelv hatálya alá tartoznak pl. a gépek, emelőeszközök, láncok, kötelek és hevederek, cserélhető berendezések, mechanikus erőátviteli eszközök, biztonsági alkatrészek stb. Nem tartoznak ezen irányelv hatálya alá a villamos és elektronikus termékek, ideértve a háztartási készülékeket, audio- és videoberendezéseket, informatikai technológiai berendezéseket és az általános irodai gépeket, melyek a 2006/95/EK (kisfeszültségű villamos berendezések (LVD) biztonságára vonatkozó) irányelv hatálya alá tartoznak.

A harmonizált szabványok frissített listája megtekinthető az Európai Unió oldalán.

Nagy Gábor
2017. július