Fotovillamos energiarendszerek EMC-követelményei

A napenergiát hasznosító energiarendszerek számára az energiaátalakító berendezések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a napelemek által termelt egyenáramú villamos energiát váltakozó árammá alakítsák át és azt az elosztóhálózatba táplálják. Az elmúlt években az energiaátalakító berendezések EMC-követelményeinek szabványosítása többször is fókuszpontba került és a termékbizottságok részéről felmerült az igény egy, a témát teljeskörűen lefedő vizsgálati szabvány kidolgozására. Ennek eredményeként a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) júliusban közzétette az IEC 62920:2017 Fotovillamos energiatermelő rendszerek. EMC-követelmények és vizsgálati módszerek az energiaátalakító berendezésekhez című szabvány első kiadását, mely meghatározza a fotovillamos energiaellátó rendszerekben használt DC/AC energiaátalakító berendezések számára az alapvető elektromágneses összeférhetőségi (EMC-) követelményeket, beleértve a zavartűrési és zavarkibocsátási határértékeket, vizsgálati feltételeket és módszereket.

E dokumentum által lefedett energiaátalakító berendezések lehetnek a hálózattal interaktívak vagy önállóak, állhatnak egy vagy több modulból különféle elrendezésben, és akár akkumulátorokkal vagy más energiatárolókkal együtt is felhasználhatók, továbbá a közcélú kisfeszültségű elosztóhálózaton túl a közép- vagy nagyfeszültségű hálózathoz is csatlakozhatnak. (A DC/DC átalakítók nem képezik e szabvány tárgyát.)

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Nagy Gábor
2017. október