Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a vízzel és szennyvízzel kapcsolatban

2017. 05. 03.

A víz jelenléte meghatározza mindennapi környezetünket, életünket. Természetesnek tekintjük, hogy mindig az igényeinknek megfelelő mennyiségű ivóvíz áll rendelkezésünkre, amikor éppen szükségünk van rá. Emiatt gyakran nem megfelelően értékeljük e természeti forrásunkat. Feleslegesen pazaroljuk, szennyezzük, melynek beláthatatlan következményeivel sokszor nem is vagyunk tisztában.

22/2016. (VI.15.) BM rendelet

A távlati ivóvízbázisok megnevezéséről, valamint az egyes távlati ivóvízbázisokkal érintett települések jegyzékének megállapításáról

438/2015. (XII.28.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

378/2015. (XII.8.) Korm. rendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról

45/2014. (IX. 23.) BM rendelet

A vízrajzi feladatok ellátásáról

223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól

89/2011. (IX.29.) VM rendelet

A vizek állapotának kémiai elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírásokról

10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet

A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól

147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról

59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet

Vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről

93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

Felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet

A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet

A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól

30/2004. (XII.30.) KvVM rendelet

A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól

28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

30/2003. (III.18.) Korm. rendelet

A víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről

6/2002. (XI.5.) KvVM rendelet

Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszini víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet

A szennyvizek és a szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól

2060/2001. (IV.2.) Korm. határozat

Az emberi fogyasztásra szolgáló víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv hazai jogrendbe illesztésével összefüggő feladatokról

240/2000. (XII.23.) Korm. rendelet

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületek kijelöléséről

43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet

A vízkészletjárulék kiszámításáról

178/1998. (XI.6.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról

23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet

A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról

123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet

A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

1995. évi LVII. törvény

A vízgazdálkodásról

1990. évi LXXXVII. törvény

Az árak megállapításáról


Környezetközpontú és energiairányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével, Szalai Líviával vagy a főosztályvezető-helyettesével, Kéki Zsuzsannával az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu