Földgáz

– számítási módszerek –

2017. szeptember 1-jén magyar nyelven megjelent az MSZ EN ISO 6976:2017 Földgáz. A hőértékek, a sűrűség, a relatív sűrűség és a Wobbe-szám számítása a gázösszetételből (ISO 6976:2016) hivatkozási számú és című szabvány.

 

A magyar nyelvű változat kidolgozását a MOL Nyrt., az FGSZ Zrt. és az MMBF Földgáztároló Zrt. támogatta.

A szabvány a móltörtben megadott, ismert összetételű földgáz, földgázt helyettesítő gázok és hasonló éghető gázok felső és alsó hőértékének, sűrűségének, relatív sűrűségének, valamint felső és alsó Wobbe-számának számítási módszerét adja meg. A megadott számításokkal lehetővé válik e jellemzők kiszámítása a gázkeverékek általánosan használt referenciaállapotában.

Ez az új változat helyettesíti a korábbi MSZ ISO 6976:1997-es kiadást. Az 1997-es változat és az új kiadás szerint számított értékek általában nagyon kis mértékben térnek el egymástól, azonban tisztában kell lenni azzal, hogy:

  • a számítási módszerek e dokumentumban ismertetett változtatásainak gyakorlatba való átültetése költségekkel jár, mivel frissíteni kell a műszerek szoftverét;
  • a változtatások következményeként a megállapított energiatartalom és így a kiszámlázott energiamennyiség kis mértékben változni fog;
  • nem várt hatása lehet annak, ha a változtatásokat körültekintés nélkül vezetik be; például ha a változtatásokat bevezetik egy csővezetékrendszer betáplálási pontjain, de nem vezetik be a kiadási pontjain, akkor az költségekkel járó elszámolási mérlegkülönbséghez vezethet;
  • a kereskedelmi, a szerződéses, a szabályozási és a törvényi kötelezettségeket figyelembe kell venni.

A fentiek ismeretében, adott alkalmazás esetén szükség lehet hatásvizsgálat elvégzésére annak érdekében, hogy meghatározzák az új, a szabványhoz tartozó előírások bevezetésének időbeli ütemezését és folyamatát.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Palkovics Mihály
2017. szeptember