Figyelmeztető jelzések vészhelyzetekben

Különféle vészhelyzetekben, legyen az természeti katasztrófa, terrorcselekmény vagy a mindennapi életükben előforduló más hasonló esemény, képesnek kell lennünk arra, hogy a megfelelő biztonsági intézkedéseket megtegyük, figyelembe véve a vészhelyzet fokozatát és jellegét. Két nemrégiben megjelent ISO szabvány segíti a felelős szervezeteket nyilvános figyelmeztetés esetén, helyi, országos vagy nemzetközi szinten abban, hogy létre hozhassanak egy jól strukturált katasztrófaelhárítási tájékoztatást, célzottan a kockázatnak kitett csoportokra vetítve.

Egy vészjelzés célja mindig az, hogy a fokozódó vészhelyzetben is felkeltse az emberek figyelmét, hasson az érzékeléseikre azért, hogy a szükséges biztonsági lépéseket megfelelően betartsák és további információhoz jussanak a teendőkkel kapcsolatban.

Erre kínál megoldást az ISO 22322:2015 Társadalmi biztonság. Vészhelyzetmenedzsment. Útmutató a nyilvánosság figyelmeztetésére és az ISO 22324:2015 Társadalmi biztonság. Vészhelyzetmenedzsment. Útmutató a színkódalapú riasztáshoz nemzetközi szabvány. A figyelmeztető funkciók biztosítják, hogy a vészjelzések maximális figyelmet kapjanak, beleértve az emberek veszélyeztetettségi jellemzőit, valamint a sérülékeny csoportok igényeit.

Az ISO 22322 útmutatást ad a nyilvánosság figyelmeztetésének fejlesztésére, irányítására, végrehajtására a krízishelyzet előtt, alatt és közben, valamint segít kiválasztani a megfelelő csatornákat (televíziós és rádiós csatornák, telefon, újságok, kül- és beltéri hangszórók) az információk közlésére.

Az ISO 22324 segítséget nyújt a riasztási színkódok használatához és értelmezéséhez. Külön meghatározza a színkódok jelentését, például:

  • Piros: a fennálló veszélyre utal, felhívja a figyelmet arra, hogy a biztonsági intézkedéseket haladéktalanul be kell tartani;
  • Sárga: óvatosságra int, felkészít a biztonsági tevékenységek végrehajtására;
  • Zöld: a biztonságos állapotot jelzi, ebben az esetben nincs szükség intézkedésre.

Emellett felsorolja még a feketét, lilát, kéket és szürkét is, melyek további üzeneteket jelölnek, mint például a halálos veszélyt, a kiegészítő információkat, vagy akár azt is, ha nem áll rendelkezésre információ. Ezeket a színkódokat meteorológiai szolgálatok is használják színes térképeken az előzetes viharjelzések és figyelmeztetések átadására.

A szabványok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában  vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Érdeklődés esetén a nemzetközi szabványok nemzeti szabványként való bevezetésére, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Forráshttp://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2022

2015. december