Felhívás
 
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. kezdeményezte az MSZ 14890 
Építőanyagok gyújtásveszélyességének vizsgálata című szabvány kidolgozását.
 
A szabványt az érdekeltekkel kibővített MSZT/MCS 110 „Építmények tűzvédelme és tűzállósági 
vizsgálatok" munkacsoport dolgozza ki. 2013. november 22-ig várjuk a témában érdekelt szervezetek
és mindazok jelentkezését, akik be kívánnak kapcsolódni a szabványosítási munkába.
 
Felvilágosítást ad: 
Kondorosi Dóra, telefon: 456-6935, fax: 456-6841, e-mail: d.kondorosi@mszt.hu