Felhívás új műszaki bizottság alapítására

Az MSZT új műszaki bizottságot kíván létrehozni Építészeti tervezés és műemlékvédelem néven, amely a tervezési kérdések széles spektrumával kíván foglalkozni az akadálymentesítéstől a kulturális örökség megvédéséig.

Az alakuló bizottság tevékenységi területe elsősorban a különböző funkciójú létesítmények tervezésekor, átalakításakor vagy korszerűsítésekor figyelembe veendő követelmények meghatározása, illetve az épületek és építmények tervezéséhez, funkcionális igényeinek felméréséhez, tervezési programjának kialakításához segítséget nyújtó tervezési előírások kialakítása.
Ennek részeként a bizottsághoz tartozik az alábbi érvényben lévő szabványok és előszabványok korszerűsítési felülvizsgálata:

 • MSZE 24203-1:2012 Oktatási intézmények tervezési előírásai. 1. rész: Óvodák
 • MSZE 24203-2:2012 Oktatási intézmények tervezési előírásai. 2. rész: Általános iskolák
 • MSZE 24203-3:2012 Oktatási intézmények tervezési előírásai. 3. rész: Középfokú oktatási intézmények
 • MSZ 24203-4:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásai. 4. rész: Többcélú közoktatási intézmények
 • MSZE 24203-5:2012 Oktatási intézmények tervezési előírásai. 5. rész: Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények
 • MSZE 24203-6:2012 Oktatási intézmények tervezési előírásai. 6. rész: Kollégiumok, diákotthonok
 • MSZE 24205-1:2012 Előadó-művészeti létesítmények. 1. rész: Általános tervezési előírások
 • MSZE 24210-1:2012 Nevelési intézmények tervezési előírásai. 1. rész: Bölcsődék
 • MSZ-04-220:1981 Öltözőcsoportok és csoportos illemhelyek tervezési előírásai


A műszaki bizottság a felmerülő önálló nemzeti szabványosítási igények kielégítésén túl a következő európai és nemzetközi műszaki bizottságok hazai tükörbizottságaként is kíván működni:

 • CEN/CLC/TC 11 Hozzáférhetőség az épített környezethez (Accessibility in the built environment);
 • ISO/TC 59/SC 16 Hozzáférhetőség és használhatóság az épített környezethez (Accessibility and usability of the built environment).

Az európai műszaki bizottság és a nemzetközi műszaki albizottság az épületek akadálymentes megközelítésének és használatának műszaki követelményeit adja meg. Az egyetemes tervezés elve mentén ez elsősorban, de nem kizárólagosan, az építészeti tervezés paramétereit jelenti és szoros együttműködést tart fenn a CEN/CLC/JWG 5 Egyetemes tervezés (Design for All) műszaki bizottsággal. A készülő szabványok egy része az Európai Bizottság M/420 mandátuma alapján készül el.

CEN/TC 346 Kulturális örökség megőrzése (Conservation of Cultural Heritage)

A műszaki bizottság a fizikai kulturális örökségek és anyagainak megőrzésére határoz meg eljárásokat és módszereket, valamint leírja azon környezeti körülményeket, hibás használatokat, amelyek károsítják azokat. A bizottság célja, hogy útmutatást adjon a tervezéshez és megvalósításhoz a kulturális örökségek megőrzése, helyreállítása és használata során.

A Magyar Szabványügyi Testület várja mindazok jelentkezését, akik érdeklődnek a műszaki bizottság munkájában való részvétel iránt.

A jelentkezéssel kapcsolatban további tájékoztatást ad:
Bernáth Csaba, tel.: (06-1) 456-6935, e-mail-cím: cs.bernath@mszt.hu