Falazóhabarcsok

Az építészetben a hagyományos falazóelemek használata esetén a falazóhabarcsoktól elsősorban elvárt jellemző, hogy kellőképpen terhelhetők legyenek. Továbbá az is, hogy egyenletesen adják át a nyomást, kiküszöböljék a falazóelem egyenetlenségeit, kitöltsék a hézagokat és megfelelően kössék egymáshoz a falazóelemeket.

A CEN 2016-ban kiadta a korábbi (2010-es) Előírás falazati habarcsra szabványsorozat korszerűsített két szabványát:az 1. rész: Kültéri és beltéri vakolóhabarcs EN 998-1:2016 és a 2. rész: Falazóhabarcs EN 998-2:2016, amelyeket a CEN/TC 125 Falazat európai műszaki bizottság dolgozott ki.

Az MSZT a két európai szabványt angol nyelven 2017. május 1-jén nemzeti szabványként bevezette, és jelenleg az MSZT/MB 108 Falazat nemzeti műszaki bizottság e két szabvány magyar nyelvű változatát készíti, amelyek várhatóan 2017. november 1-jén lesznek elérhetőek magyarul.

A szabvány 2. része a falak, pillérek és válaszfalak építéséhez alkalmazott, gyári előkevert falazóhabarcsokkal szembeni követelményeket (fektetés, egyenes illesztés, fugázás) írja elő (burkolt és vakolt téglafalazatok, teherhordó és nem teherhordó falszerkezetek a magas- és mélyépítésben).
A habarcsoktól elvárt jellemzők összefüggnek az alkalmazási területükkel.

Ezek a jellemzők két csoportra oszthatók, nevezetesen a friss, meg nem szilárdult habarcs jellemzőire és a megszilárdult habarcs jellemzőire.

A szabvány meghatározza a friss habarcsok feldolgozásával kapcsolatos bedolgozhatósági időt, kloridtartalmat, levegőtartalmat, testsűrűséget és a korrigálhatósági időt (csak a vékony rétegű habarcsokra). A megszilárdult habarcsokra meghatározza a felhasználásra vonatkozó nyomószilárdságot, nyíró- tapadó szilárdságot és testsűrűséget, amely jellemzőket az egyes európai szabványokban előírt megfelelő vizsgálati módszerrel határoznak meg.

A szabvány rendelkezik ezen európai szabványhoz tartozó termékek teljesítményállandóságának értékeléséről és ellenőrzéséről (AVCP), továbbá tartalmazza ezen európai szabvány szerinti termékek megjelölési követelményeit is.

A szabvány ‒ az építkezés helyszínén készített habarcsok kivételével ‒ a 3. fejezetben meghatározott falazóhabarcsokra terjed ki.

Lényeges, hogy ezt az európai szabványt vagy ennek egyes részeit az alkalmazási és nemzeti előírásokkal együtt alkalmazhatják az építkezés helyszínén készített habarcsokra is. 

A ZA melléklet tartalmazza a szabvány azon szakaszait, amelyek az építési termék EU-rendeletének (305/2011/EU) követelményeit támasztják alá, továbbá azokat a feladatokat, amelyeket az AVCP-eljárás során a gyártónak és a bejelentett szervnek végeznie kell.

A legjelentősebb változások a szabványban az előző változathoz képest:

  1. módosítások az új szabályozási rendelet (CPR) szakkifejezéseinek megfelelően;
  2. az 5.4.2.2. új szakasz a hajlító-húzó szilárdságra (finn jogi értelmezésből származik);
  3. a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP) alapján a fejezetek felülvizsgálása;
  4. új magyarázó megjegyzés a táblázatos értékekhez a C mellékletben;
  5. új melléklet az üzemi gyártásellenőrzési rendszer vizsgálati gyakoriságára vonatkozóan (tájékoztatás);
  6. felülvizsgált ZA melléklet (tájékoztatás).

Nincs változás azonban a meglévő műszaki osztályok és/vagy határértékek esetében.

További információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

A nemzeti szabványok angol nyelvű változatai – valamint a magyar nyelvű változatok a megjelenésük után – megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházban.

Szendy Csabáné
2017. június