Az európai és az orosz szabványosítási szervezetek történelmi jelentőségű megállapodása

Az európai és az orosz szabványügyi szervezetek vezetői történelmi jelentőségű megállapodást írtak alá szeptember 17-én Szentpéterváron. A CEN, a CENELEC és a Rosstandart közötti megállapodás megteremti a szorosabb együttműködés kereteit a szabványosítás különböző területein.
A három szervezet, a CEN (Európai Szabványügyi Bizottság) a CENELEC (Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) és a Rosstandart(Oroszországi Föderáció Műszaki Szabályozási és Metrológiai Szövetségi Intézete) elkötelezte magát a szabványok kölcsönös elfogadásának, felcserélhetőségének, elismerésének lehetővé tétele érdekében a közös érdekeltségű szakterületeken a közös munkára.  A szabványok nemzetközi szintű összehangolásának előmozdításával a felek elősegítik Oroszország és az EU tagországai – köztük Magyarország – között a termékek és szolgáltatások kereskedelmét. 
Az együttműködési megállapodást szeptember 17-én a CEN és a CENELEC elnöke és a Rosstandart igazgatója írta alá a Szentpéterváron megtartott ceremónián, ahol másnap kezdődött az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Szervezet) 36. közgyűlése.
Az aláírási ceremónián részt vettek az Európai Bizottság és az Orosz Föderáció vezető tisztségviselői, valamint a CEN és a CENELEC különböző nemzeti tagszervezetei is.
Az együttműködési megállapodás az információ megosztását, a műszaki ismeretek átadását és a legjobb gyakorlatok kicserélését lehetővé tevő keretrendszert határoz meg. A három szervezet rendszeres üléseket tart a kölcsönösen fontosnak ítélt témák megvitatására és az együttműködési lehetőségek meghatározására. Az európai (így a magyar) szakértők számára lehetőség nyílik részt venni az orosz műszaki bizottságok ülésein, és fordítva, az orosz szakértők is csatlakozhatnak az európai műszaki bizottságokhoz.
A CEN, a CENELEC és a Rosstandart közötti együttműködés elmélyítése a szabványok szerinti követelmények összehangolásával hozzájárul a kereskedelem műszaki akadályainak elhárításához, és ezzel elősegíti az európai és az orosz vállalatok közötti kereskedelmi és üzleti kapcsolatok, a technológiai együttműködés és a beruházások bővülését. Az együttműködés alapján megvalósulnak az Európai Bizottság és Oroszország között 2003-ban Szentpéterváron létrejött megállapodás szerinti „közös gazdasági térség” feltételei.
A megállapodással kapcsolatban érdemes emlékeztetni arra, hogy a CEN, a CENELEC és az ETSI hasonló megállapodást kötött 2012 májusában az Eurázsiai Szabványosítási, Metrológiai és Tanúsítási Tanáccsal(EASC). Az EASC a Független Államok Közösségének (FÁK) regionális szabványosítási szervezete. Mivel az EASC tagszervezetei a Független Államok Közösségét alkotó országok – Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldova, Oroszország, Örményország, Ukrajna, Üzbegisztán, Tádzsikisztán és Türkmenisztán – nemzeti szabványügyi szervezetei, így az EASC-kal való együttműködés alapján a szabványosítási együttműködésből eredő előnyök a FÁK tagországokkal folytatott üzleti kapcsolatokban is jelentkezni fognak.
(A CEN-CENELEC 2013. szeptember 17-ei sajtóközleménye alapján)