EURÓPAI IRÁNYELV ÉS SZABVÁNYOK AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG SZOLGÁLATÁBAN

2013. november 1-jével megjelent az MSZ EN 15900:2010 Energiahatékonysági szolgáltatások. Fogalommeghatározások és követelmények, valamint az MSZ EN 16247-1:2013 Energiaauditok. 1. rész: Általános követelmények című szabvány magyar nyelvű változata

Az energia az európai országok számára is meghatározó fontosságú. Ezeknek az országoknak a jelentős mértékben külső piacokról származó energiahordozók árának emelkedése mellett a feltörekvő országok olcsó termékeivel kell versenyezniük a világpiacon. Ez és a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése az energiahatékonyság javítására és a megújuló energiaforrások felhasználásának növekedésére ösztönöz. A biztonságos energiaellátást ugyanakkor az energiafelhasználás átalakítása közben is fenn kell tartani.
Az Európai Unió a célok elérése érdekében több intézkedést kezdeményezett, melyek eredményei közül kiemelkedő az Európai Parlament és Tanács 2006/32/EK irányelveaz energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról.
Az irányelv megfogalmazza, hogy az Európai Unióban szükség van az energia-végfelhasználás hatékonyságának javítására, az energia iránti kereslet szabályozására, valamint a megújuló forrásokon alapuló energiatermelés elősegítésére, mivel viszonylag korlátozottak a lehetőségek az energiaellátás és energiaelosztás feltételeinek más módon történő rövid és középtávú befolyásolására, akár új kapacitások létesítése, akár az átvitel és az elosztás javítása révén. Az irányelv ezért az ellátás biztonságának javítását célozza meg.
Az energia-végfelhasználás nagyobb hatékonysága hozzájárul az energiafogyasztás, a szén-dioxid és más üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez, ezáltal a veszélyes éghajlatváltozás megakadályozásához.
Az irányelv 4. cikke értelmében a tagállamok átfogó nemzeti energiamegtakarítási célelőirányzatot fogadnak el, amely szerint az irányelv alkalmazásának kilencedik évére 9%-os megtakarítás elérésére törekednek, amelyet az energetikai szolgáltatások és egyéb energiahatékonyságot javító intézkedések útján kell elérni. E célkitűzés elérése érdekében költséghatékony, megvalósítható és ésszerű intézkedéseket hoznak.
Az irányelv 8. cikkében foglaltaknak megfelelően a tagállamok a magas szintű technikai hozzáértés, objektivitás és megbízhatóság elérése céljából – ha szükségesnek ítélik – az energetikai szolgáltatásokat, az energiaauditokat és az energiahatékonyságot javító intézkedéseket nyújtó szervezetek számára biztosítják a megfelelő minősítési, akkreditációs és/vagy tanúsítási rendszerek hozzáférhetőségét.
Mindezek megvalósítását segítik a most magyar nyelven is kiadott szabványok.
Az MSZ EN 15900:2010 szabvány hivatkozási dokumentumként alkalmazható az energiahatékonysági szolgáltatást nyújtók minősítésére, akkreditálására és/vagy tanúsítására.
A szabvány kidolgozásának az volt a célja, hogy útmutatást nyújtson mind a végfelhasználók, mind a szolgáltatást nyújtók számára és hozzájáruljon az energiahatékonysági szolgáltatások piacának fejlesztéséhez (lásd a 2006/32/EK irányelv 1. cikkét).

Tipikus energiahatékonysági szolgáltatás intézkedési folyamatát mutatja be a következő ábra, amelyen a felső sor a műveleteket, az alsó sor pedig a leszállítandó dokumentumokat jeleníti meg.

Az eljárás műveleteit különböző felek is elvégezhetik, de a felelősséget az energiahatékonyságért általában egy fél viseli.
Az intézkedéseket a megrendelő, az energetikai szolgáltatást nyújtó vagy egy harmadik fél valósíthatja meg.
Az energiahatékonysági szolgáltatások fontos szerepet játszanak az energiafogyasztás ellenőrzésében, szabályozásában és az energiahatékonyság növelésében.
Az MSZ EN 16247-1:2013 az energiaauditokra vonatkozó európai szabványsorozat első részét bevezető szabványként azokat az általános követelményeket foglalja magába, amelyek minden energiaauditra jellemzőek.
Az európai szabványsorozat kidolgozás alatt lévő további részei:
EN 16247-2 Energiaauditok. 2. rész: Épületek,
EN 16247-3 Energiaauditok. 3. rész: Folyamatok,
EN 16247-4 Energiaauditok. 4. rész: Szállítás
EN 16247-5 Energiaauditok. 5. rész: Az energiaauditorok alkalmassága.
Az energiaauditokra vonatkozó szabványok alkalmazása kiemelten fontos az energiahatékonyságot javítani, az energiafogyasztást csökkenteni és az ezekkel járó gazdasági és környezeti előnyöket élvezni kívánó szervezetek számára, függetlenül azok nagyságától és típusától.
A szabvány meghatározza az energiaaudit jellemzőit, megállapítja továbbá az energiaauditok követelményeit és az energiaauditálási folyamat során felmerülő kötelezettségeket.
Figyelembe veszi, hogy az energiaauditálás megközelítésében különbségek vannak a témakör, a célkitűzések és a gondosság tekintetében, egyben az egyértelműség és átláthatóság érdekében törekszik az energiaauditálás közös szempontjainak harmonizálására, segítve ezzel az energiaauditálás szolgáltatói piacát.
A szabvány a kereskedelmi, ipari, lakótelepi és közösségi terület szervezeteivel foglalkozik, az egyedi, magántulajdonú lakásokkal, lakóhelyekkel nem.

/Beck Lajos/