építőipar általános 3.jpgEurocode-ok módosítása

A CEN/TC 250 Tartószerkezeti Eurocode-ok európai műszaki bizottság 3 db olyan Eurocode-hoz adott ki módosítást, amelyek alapszabványa magyar nyelven van érvényben. A Magyar Szabványügyi Testület az értelmezés elősegítése érdekében 2015. június 1-jén kiadta a módosítások magyar nyelvű változatát, két esetben önálló kiadványként (MSZ EN 1993-1-1:2005/A1:2015, MSZ EN 1995-1-1:2004/A2:2015) egy esetben beleépítve az alapszabványba (MSZ EN 1991-1-7:2015).

MSZ EN 1991-1-7 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-7. rész: Általános hatások. Rendkívüli hatások
Az MSZ EN 1991-1-7 az épületek és más építőmérnöki szerkezetek meghatározható és nem meghatározható rendkívüli hatásokkal szembeni megóvásával kapcsolatos tervezési eljárásokat és szabályokat tartalmazza.

A szabvány tárgyalja:

 • a hatások osztályozását;
 • a tervezési állapotokat;
 • az ütközéseket;
 • a robbanásokat;
 • az előre nem jelezhető okból bekövetkező helyi tönkremenetel következményeire irányuló tervezést épületek esetén;
 • a kockázatelemzéssel kapcsolatos tájékoztatást;
 • a dinamikai tervezést ütközések esetén;
 • a beltéri robbanásokat.

A kiadott szabványmódosítás a beltéri robbanásokra, ezen belül a földgázrobbanásokra, a porrobbanásokra, a gázrobbanásokra és a gőz-levegő keverékének robbanásaira terjed ki. A módosítás bevezetésével a Tervezési elvek című szakasz és a D melléklet (Beltéri robbanások) került átdolgozásra, illetve egészült ki új előírásokkal a jelenlegi műszaki elvárásoknak megfelelően.

A 2015. június 1-jével kiadott MSZ EN 1991-1-7:2015-el egy időben az MSZ EN 1991-1-7:2010 érvényét vesztette. Ezt az indokolta, hogy az illetékes magyar szabványosító műszaki bizottság a módosítás beépítésén túl szóhasználatbeli módosítást is kezdeményezett a szabvány szövegében. A most megjelent 2015-ös kiadásban a műszaki bizottság az MSZ EN 1991-1-7:2010-ben használt „robbanófelület" kifejezést a pontosabb műszaki megfogalmazás érdekében „hasadófelület"-re módosította.

MSZ EN 1993-1-1 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok
Az MSZ EN 1993-1-1:2009  az acélszerkezetű épületek és acél építőmérnöki szerkezetek tervezésével foglalkozik, valamint azok ellenállására, tartósságára, használhatóságára és tűzzel szembeni ellenállására fogalmaz meg követelményeket.

Az MSZ EN 1993-1-1 a következő témakörökkel foglalkozik:

 • általános előírások;
 • a tervezés alapjai;
 • anyagok (gyengén ötvözött szerkezeti acélokból készült termékek anyagtulajdonságai);
 • tartósságra vonatkozó általános szabályok;
 • tartószerkezetek erőtani vizsgálata;
 • teherbírási határállapotok (részletes szabályokat ad keresztmetszetek és rúdelemek tervezésére);
 • használhatósági határállapotok, használhatóságra vonatkozó szabályok.

A szabványmódosítás a Megbízhatósági szintek című szakaszt érinti, illetve tartalmaz egy új mellékletet, amely a megvalósítási osztály megválasztásával foglalkozik. Az MSZ EN 1993-1-1:2005/A1:2015 szabványmódosítás és az MSZ EN 1993-1-1:2009 alapszabvány 2015. június 1-jétől együtt alkalmazva érvényes.

MSZ EN 1995-1-1 Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok
Az MSZ EN 1995-1-1:2010 fa tartószerkezetekre vonatkozó általános tervezési szabályokat ad meg a kifejezetten az épületekre vonatkozó szabályokkal együtt.

Az MSZ EN 1995-1-1 a következő témakörökkel foglalkozik:

 • általános elvek;
 • a tervezés alapjai;
 • anyagjellemzők;
 • tartósság;
 • az erőtani számítás alapelvei;
 • teherbírási határállapotok;
 • használhatósági határállapotok;
 • acél kapcsolóelemes kapcsolatok;
 • összetett keresztmetszetű elemek és összetett szerkezetek;
 • szerkezeti részletek és ellenőrzés.

A szabványmódosítás számos szakaszt érint, így az Általános elvek, A tervezés alapjai, a Tartósság, a Teherbírási határállapotok és az Acél kapcsolóelemes kapcsolatok című fejezeteket, továbbá az A mellékletet (Csap típusú kapcsolóelem-csoporttal kialakított acéllemez-fa kapcsolatok blokkos és réteges blokkos nyírási tönkremenetele) és a B mellékletet (Mechanikus kapcsolatú gerendák). Az MSZ EN 1995-1-1:2004/A2:2015 szabványmódosítás és az MSZ EN 1995-1-1:2010 alapszabvány 2015. június 1-jétől együtt alkalmazva érvényes.

A nemzeti szabványok és szabványmódosítások megvásárolhatók az MSZT szabványboltjában vagy online az MSZT webáruházában.

Kondorosi Dóra

2015. június