Egészségügyi minőségirányítási rendszer-megbízott (EüMR MB)

Az MSZ EN 15224:2013 alapján

A magyarországi egészségügyi szolgáltatások minőségét a hazai tapasztalatokból kiindulva az európai elismertség és az európai követelményekkel való összhang megteremtése érdekében is fejleszteni kell.
Az MSZ EN 15224:2013 Egészségügyi szolgáltatások. Minőségirányítási rendszerek. Az EN ISO 9001:2008 szabványon alapuló követelmények című szabvány szerinti rendszer alkalmazása optimális lehetőség az egészségügyi szolgáltatások minőségi színvonalának emelésére, a betegek, a szolgáltatást igénybe vevők elégedettségének növelésére és az európai szolgáltatások színvonalával való egyenértékűség elismertetésére.
Az MSZ EN 15224:2013 szabvány alkalmazható az elsődleges egészségügyi ellátásra, a kórházba érkezés előtti és a kórházi ellátásra, a harmadfokú ellátásra, az ápolási otthonokra, a hospice intézmények szolgáltatásaira, a megelőző egészségügyi ellátásra, a mentális egészségügyi szolgáltatásokra, a fogorvosi szolgáltatásokra, a fizikoterápiára, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokra, a rehabilitációra és a gyógyszertári szolgáltatásokra.

A képzés célja: felkészítés az egészségügyi szolgáltatások irányítási rendszereinek kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges feladatok ellátására az MSZ EN 15224:2013 alapján.

Ajánljuk: az egészségügyi szolgáltatók középvezetőinek, szervezeti egységeik vezetőinek, minőségügyi szakembereinek és leendő minőségügyi megbízottainak, ha minőségirányítási rendszert szándékoznak kiépíteni, vagy a meglévőt kívánják sikeresebbé tenni az MSZ EN 15224:2013-nak megfelelően.

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség és 2 év a minőségirányításban eltöltött gyakorlat. A MEES MB, MEES BA, MIR MB vagy MIR BA oklevéllel rendelkezők az 1. modul alól felmentést kaphatnak.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – EüMR-megbízott – oklevél.

Témakörök:

  • a minőségirányítás alapjai az egészségügyben: MEES és ISO 9001;
  • az MSZ EN 15224 szerinti általános követelmények, meghatározások;
  • az egészségügyi szolgáltatások minőségcéljai és jellemzői, követelmények;
  • a kockázatkezelés elmélete és módszertana;
  • a klinikai kockázatkezelés;
  • az MSZ EN 15224 új követelményei és integrált alkalmazásának lehetőségei.

Hivatkozási szám: 17/2017
Időtartam: 3 nap + vizsga
Időpont: A magyar nyelvű kiadás megjelenéséig elnapolva.
Részvételi díj: 66 000 Ft/fő + áfa
Vizsgadíj: 12 000 Ft/fő + áfa

A képzés befizetett résztvevői az MSZ EN 15224:2013 szabványt
30% kedvezménnyel vásárolhatják meg.

Jelentkezési lap