EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A magyarországi egészségügyi szolgáltatások minőségét a hazai tapasztalatokból kiindulva az európai elismertség és az európai követelményekkel való összhang megteremtése érdekében is fejleszteni kell.
Az MSZ EN 15224:2013 Egészségügyi szolgáltatások. Minőségirányítási rendszerek. Az EN ISO 9001:2008 szabványon alapuló követelmények című szabvány szerinti rendszer alkalmazása optimális lehetőség az egészségügyi szolgáltatások minőségi színvonalának emelésére, a betegek, a szolgáltatást igénybe vevők elégedettségének növelésére és az európai szolgáltatások színvonalával való egyenértékűség elismertetésére.
Az MSZ EN 15224:2013 szabvány alkalmazható az elsődleges egészségügyi ellátásra, a kórházba érkezés előtti és a kórházi ellátásra, a harmadfokú ellátásra, az ápolási otthonokra, a hospice intézmények szolgáltatásaira, a megelőző egészségügyi ellátásra, a mentális egészségügyi szolgáltatásokra, a fogorvosi szolgáltatásokra, a fizikoterápiára, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokra, a rehabilitációra és a gyógyszertári szolgáltatásokra.

EüMR-megbízott (EüMR MB)

A képzés célja: felkészítés az egészségügyi szolgáltatások irányítási rendszereinek kiépítéséhez, működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges feladatok ellátására az MSZ EN 15224:2013 alapján.

Ajánljuk: az egészségügyi szolgáltatók középvezetőinek, szervezeti egységeik vezetőinek, minőségügyi szakembereinek és leendő minőségügyi megbízottainak, ha minőségirányítási rendszert szándékoznak kiépíteni, vagy a meglévőt kívánják sikeresebbé tenni az MSZ EN 15224:2013-nak megfelelően.

A jelentkezés feltétele: legalábbközépfokú végzettség és 2 év szakirányú gyakorlat. A MEES MB, MEES BA, MIR MB vagy MIR BA oklevéllel rendelkezők az 1. modul alól felmentést kaphatnak.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – EüMR-megbízott – oklevél.

Témakörök:

  • a minőségirányítás alapjai az egészségügyben: MEES és ISO 9001
  • az MSZ EN 15224 szerinti általános követelmények, meghatározások
  • az egészségügyi szolgáltatások minőségcéljai és jellemzői, követelmények
  • a kockázatkezelés elmélete és módszertana
  • a klinikai kockázatkezelés
  • az MSZ EN 15224 új követelményei és integrált alkalmazásának lehetőségei


Hivatkozási szám: 18/2014
Időtartam: 3 nap + vizsga
Időpont: 2014. május 13-15.
Vizsgaidőpont: 2014. május 22.
Részvételi díj: 66 000 Ft/fő + áfa
Vizsgadíj: 12 000 Ft/fő + áfa

A képzés befizetett résztvevői 30% kedvezménnyel vásárolhatják meg az MSZ EN 15224:2013 szabványt.

Jelentkezési lap