Az EU-piacra jutás feltételei, CE-jelölés

Gépek biztonsága

A képzés célja: Felkészítés a gépekre vonatkozó Európai Uniós műszaki szabályozás és a CE-jel alkalmazási feltételeinek megismertetésén keresztül a gépek jogszabályoknak meg­felelő, sikeres piacra juttatására és üzembe helyezésére

Ajánljuk: A gépeket tervező, előállító, telepítő, felhasználó és forgalmazó szervezetek szakembereinek.

A képzés – az előadó felügyelete mellett – feladatok csoportos megoldásával és közös értékelésével zárul.

Megszerezhető: az MSZT által kiállított oklevél.

Témakörök:

  • Az Európai Unió műszaki szabályozása, jogszabályok és szabványok szerepe, a megfelelőségértékelés
  • Megfelelőségtanúsítás
  • Akkreditálás
  • Termékfelelősség
  • A gépekre vonatkozó 2006/42/EK európai irányelv és az azt bevezető magyar rendelet
  • A gépek forgalomba hozatalának és/vagy üzembe helyezésének feltételei
  • Megfelelőségértékelés
  • EK-megfelelőségi nyilatkozat
  • A CE megfelelőségi jel feltüntetése és annak feltételei, követelmények
  • A gépek biztonságának és a kockázat kezelésének magyar nemzeti szabvány­rendszere

Hivatkozási szám: 22/2015
Időtartam: 1 nap
Időpont: 2015. április 29.
Részvételi díj: 22 000 Ft/fő + áfa

A résztvevők az előadások anyagát megkapják.

Jelentkezési lap