1 éves az MSZT/MB 442 Épületinformációs modellezés (BIM) nemzeti bizottság

Az MSZT/MB 442 Épületinformációs modellezés (BIM) nemzeti műszaki bizottság 2015 novemberében alakult, a CEN/TC 442 Building Information Modelling (BIM) európai műszaki bizottság hazai tükörbizottságaként. Az európai szabványosítás területén túl a bizottság részt vesz az ISO/TC 59/SC 13 Organization of information about construction works és az ISO/TC 59/SC 14 Design life nemzetközi albizottságok munkájában is.

Az MSZT/MB 442 az elmúlt időszakban rendkívül aktív munkát végzett, amit bizonyít a 9 bizottsági ülésen hozott 14 határozat, illetve a 32 CEN/TC 442 szavazáson való részvétel (13 online szavazórendszeren keresztül, 19 személyesen a plenáris üléseken). A bizottságban 19 MSZT-tagszervezet képviselteti magát: 4 kormányzati szerv vagy háttérintézmény, 3 szakmai kamara és 2 szakmai szövetség mellett 10 tanácsadó vagy informatikai cég. A tagszervezetek – a teljesség igénye nélkül – lefedik a megrendeléssel, beszerzéssel, tervezéssel, kivitelezéssel, gyártással, projektmenedzsmenttel, üzemeltetéssel és szoftverfejlesztéssel foglalkozó területeket, így kijelenthető, hogy ebben a bizottságban futnak össze a BIM-mel kapcsolatos hazai és nemzetközi szálak. A bizottság elnöke: Csaba Zsolt.

A műszaki bizottság teljes mértékben lefedi a CEN/TC 442 európai műszaki bizottság működési területét, amely az „épített környezet strukturált szemantikai életciklus-információinak szabványosítása.  A térinformatikával és egyéb külső adatokkal kapcsolatos folyamatok, szemantika és alapadatok meghatározásának, jellemzésének, átvitelének, ellenőrzésének, rögzítésének és biztonságos kezelésének módszertana".

A CEN/TC 442 műszaki bizottságban elvégzett munka megbecsülését és egyúttal a BIM területén történő európai szintű szabványosítás iránti elkötelezettséget mutatja, hogy a bizottság az október 26-án tartott Madridi ülésén elfogadta, hogy a következő évben Budapesten kerüljön sor egy WG-ülésre. Az MSZT és a Graphisoft Zrt. által közösen megrendezett ülésre 2017. szeptember 11–12-én, a Graphisoft Parkban kerül sor.

A CEN/TC 442 műszaki bizottságon belül az alábbi munkacsoportok működnek:

WG 1:   Strategy and Planning: A bizottság üzleti tervének és munkaprogramjának meghatározása, párhuzamos releváns szabványosítási folyamatok nyomon követése, stratégiai tanácsadás.
A nemzeti bizottságot képviseli: Szövényi-Lux Miklós (stratégiai kapcsolatokért felelős vezető, GRAPHISOFT).
WG 2:   Exchange information: Az információcsere elektronikus formátumának szabványosítása [pl. IFC (ISO 16739)], a cserélendő adattartalom jellemzőinek meghatározása.
A nemzeti bizottságot képviseli: Kari Szabolcs (BIM-menedzser, Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.).
WG 3:   Information Delivery Specification: A teljes kommunikációs eljárás szabványosítása [pl. IDM (ISO 29481)], a szerepek és a bemenetek/kimenetek meghatározása.
WG 4:   Support Data Dictionaries: A Common Data Dictionary framework meghatározása, az elemkönyvtárak és elemszótárak szabványosítása.
A nemzeti bizottságot képviseli: Rechtorisz Ákos (OPEN BIM programmenedzser, GRAPHISOFT).
WG 5:   Chairperson's Advisory Group: A bizottságok közötti koordinációt segíti.

A CEN/TC 442 műszaki bizottság szabványosítási programjának első lépéseként a vele szoros együttműködésben lévő ISO/TC 59/SC 13 és ISO/TC 59/SC 14 albizottságok által készített alábbi nemzetközi szabványokat vezeti be európai szabványként:

ISO 12006-3 Building construction. Organization of information about construction works. Part 3: Framework for object oriented information
ISO 16739 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries
ISO 19650-1 Information management using building information modelling. Part 1: Concepts and Principles
ISO 19650-2 Information management using building information modelling. Part 2: Delivery phase of the assets
ISO 29481-1 Building information models. Information delivery manual. Part 1: Methodology and format
ISO 29481-2 Building information models. Information delivery manual. Part 2: Interaction framework

Érdeklődés esetén, a szabványosításba való bekapcsolódás feltételeivel, e szabványok magyar nyelven való bevezetésének támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

A szabványok/szabványtervezetek megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Bernáth Csaba
2016. november