Építkezzünk korszerűen!
Új, az építési termékek rendeletéhez harmonizált szabvány áthidalókra

Korunk építészetében a hőtechnikai követelmények betartása egyre nagyobb hangsúlyt kap. Ebben az épületek anyagainak gondos megválasztása mellett legalább annyira fontos szerepe van az épületszerkezetek helyes kialakításának. Ehhez kapcsolódik az épületszerkezetek áthidalása, az ezekhez használt tartószerkezetek, az áthidalók.

A CEN 2016-ban kiadta a korábbi (2013-as) Falazatok kiegészítő elemeinek követelményei. 2. rész: Áthidalók szabvány módosított változatát, az EN 845-2:2013+A1:2016-ot, amelyet a CEN/TC 125 Falazat európai műszaki bizottság dolgozott ki.

Az MSZT, az MSZT/MB 108 Falazat nemzeti műszaki bizottsággal együtt elkészítette az MSZ EN 845-2:2013+A1:2016 szabvány magyar nyelvű változatát, amelyet 2017. január 1-jén tett közzé.

A szabvány alkalmazási területe szerinti előregyártott áthidalók lehetnek kész áthidalók, vagy kompozit áthidalók előregyártott elemei, amelyek a falazatban lévő legfeljebb 4,5 m szélességű szabad nyílásméretet hidalnak.

Készülhetnek acélból, pórusbetonból, betonból, előregyártott műkövekből, égetett agyag, mészhomok vagy természetes kő elemekből, vagy ezeknek az anyagoknak a kombinációiból.

A szabvány az előregyártott áthidalókra típusonként adja meg az anyagokra, a méretekre, és a tulajdonságokra vonatkozó legfontosabb követelményeket.

A termékek szabvány szerinti követelményeknek való megfelelősége, valamint a gyártók által a teljesítménynyilatkozatban közölt teljesítménynek való megfelelőség igazolásához a szabvány megadja az igazolás módját a teljesítmény állandósága értékelésének és ellenőrzésének (AVCP-) rendszerében.

A szabvány továbbá módszert ír le az áthidalók terhelhetőségének meghatározására; ajánlásokat ad az áthidalók beépítéséhez és útmutatást az üzemi gyártásellenőrzés gyakoriságára.

A ZA melléklet tartalmazza a szabvány azon szakaszait, amelyek az építési termék EU-rendeletének (305/2011/EU) követelményeit támasztják alá, továbbá azokat a feladatokat, amelyeket az AVCP-eljárás során a gyártónak és a bejelentett szervnek végeznie kell.

A szabvány magyar nyelvű kiadását a XELLA Magyarország Kft. támogatta.

Részletek a szabványból

a) Tartalomjegyzék
b) Alkalmazási terület
c) Szakkifejezések és meghatározásuk fejezetből a 3.1., a 3.2. és a 3.3. szakasz

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, vagy az MSZT webáruházban.

További információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Szendy Csabáné
2017. április