CEN-CENELEC közös munkacsoport: Energiával kapcsolatos termékek

A 2009/125/EK az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról irányelvhez 2016. január 8-án elfogadásra került az M/543-as mandátum.

A mandátummal összhangban az európai szabványügyi szervezetek (CEN/CENELEC) 2019 márciusáig kidolgoznak egy vagy több (nem szektorspecifikus, nem termékspecifikus) európai szabványt az alábbi alapelvek figyelembevételével:

  • a termék élettartamának növelése;
  • a termék összetevőinek, anyagainak újrahasznosíthatósága;
  • az újrahasznosított összetevők, anyagok felhasználása a termékek gyártása során.

A kidolgozott szabványok így felhasználhatók és hivatkozhatók lesznek bármely jövőbeli termékspecifikus harmonizált szabványban, mert azok anyaghatékonysági szempontból eleget tesznek a környezetbarát tervezésre vonatkozó szabványosítási követelményeknek.

A szabványok kidolgozására a CEN létrehozza a CEN-CENELEC JWG „Energiával kapcsolatos termékek. Anyaghatékonyság környezetbarát tervezési szempontból" közös munkacsoportot.

A munkacsoport munkaprogramja 2016 júniusában készül el, titkárságát a holland (NEN) vagy a svéd (SIS) szabványügyi testület látja el.

A területhez kapcsolódó szabványkidolgozási felkérések

Az Európai Bizottság az alábbi témákban kérte fel a CEN-t és a CENELEC-et szabványok kidolgozására:

  • Szilárd tüzelésű kazánok környezetbarát tervezési és energiacímkézési követelményei;
  • Helyiségfűtő berendezések környezetbarát tervezési és energiacímkézési követelményei.

A fent említett területek szabványosítási munkáiba való csatlakozással kapcsolatban tájékozódhat Palkovics Mihály szabványosító menedzsertől (m.palkovics@mszt.hu).

Palkovics Mihály
2016. május