Az energiairányítási rendszerek tanúsítása az MSZ EN ISO 50001 szerint

Az MSZ EN ISO 50001:2012 szerinti energiairányítási rendszer rendkívül jól kiegészíti az MSZ EN ISO 14001:2005  szerinti környezetközpontú irányítási rendszert, hiszen például az energiahatékonyság javítására kitűzött cél elérésével elhasznált kevesebb energia egyben kevesebb üvegházhatású gáz kibocsátását is eredményezi. Ennek ellenére az ISO felmérése alapján:
Magyarországon a kiadott MSZ EN ISO 14001 szerinti tanúsítványok száma 1955, míg az MSZ EN ISO 50001 szerintieké csak 13.

Mivel az energiairányítási rendszerek alkalmazása a költségek csökkentésével a szervezetek számára azonnal érezhető előnyökkel jár, bízunk abban, hogy sokan tanúsítás nélkül vezették be és alkalmazzák ezt a rendszert. Bár a tanúsítás továbbra sem lesz kötelező, az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelvének hatályba lépése megváltoztatja ezt a helyzetet. Az irányelv szerint 2015. december 5-ig, majd azt követően a megelőző energiaaudit napjától számítva legalább négyévenként a kis- és közepes vállalkozások kivételével minden szervezetnél energiaauditot kell végezni.

Az irányelv preambuluma szerint az energetikai auditok során figyelembe kell venni a vonatkozó európai szabványokat, így az ezeket bevezető MSZ EN ISO 50001 szabványt, az energiaauditokra vonatkozó MSZ EN 16247 szabványsorozatot, illetve az MSZ EN ISO 14001 szabványt. (Szabványkereső)
Ezáltal elérhető az auditoknak az irányelvben foglalt követelményekkel való összhangja, mivel ezek nem haladják meg a szabványokban megállapított követelményeket.

E kötelezettségnek tehát eleget tesznek az energiairányítási rendszer MSZ EN ISO 50001 szerinti tanúsítványával rendelkezők, hiszen az irányelv és az energiairányítási rendszer célja is az energiahatékonyság folyamatos javítása.

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), mint az MSZ EN ISO 50001 szerinti tanúsításra felkészült tanúsító, az irányelv szerinti kötelezettség teljesítése érdekében az energiairányítási rendszer bevezetését tervező, vagy azt működtető, de tanúsítvánnyal nem rendelkező szervezetek számára részletes tájékoztatást ad .

További információk