Megjelent az MSZ EN 60335-1:2013, a háztartási villamos készülékek korszerűsített európai biztonsági szabványának  magyar nyelvű változata

2013. szeptember 1-jén érvénybe lépett az MSZ EN 60335-1:2013 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények (IEC 60335-1:2010, módosítva) című, magyar nyelvű szabvány, amely helyettesíti korábbi kiadását és annak módosításait, amelyek azonban 2014. november 21-ig még érvényesek maradnak. A szabvány a kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó 2006/95/EK európai irányelvhez harmonizált.

A szabvány forrásául szolgáló EN 60335-1:2012 európai szabvány többéves munka és hosszas európai előkészítés után jelent meg, felváltva a 2002 októberében kiadott EN 60335-1:2002 európai szabványt és annak módosításait. Az új szabványt az MSZT már első lépésben magyar nyelven vezette be.
Az EN 60335-1:2012 szabvány az IEC 60335-1:2010 nemzetközi szabványon alapul. Elődjétől eltérően jóval több európai közös módosítást tartalmaz, érvényesítve a sajátos európai biztonsági elveket. Az európai közös módosítások elfogadása és beépítése miatt késett az európai kiadás majd két évet az IEC-szabványhoz képest. A továbbiakban fejezetenként ismertetjük az IEC TC 61 „Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága” nemzetközi műszaki bizottság által az előző kiadáshoz képest bevezetett fontosabb változtatásokat (IEC), illetve a CENELEC TC 61 európai műszaki bizottság európai módosításait. A nem említett fejezetekben nincsenek lényeges változások.

1. Alkalmazási terület
Az európai szabványban ez a fejezet teljesen felváltotta az új IEC-szabvány alkalmazási területét. Legfontosabb újdonsága és egyben eltérése a nemzetközi szabványtól, hogy meghatározza a gyermekek és a nagyon kiszolgáltatott emberek (csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező emberek) biztonsági igényeit, és elkülöníti az általában meghatározott biztonságtól.

2. Rendelkező hivatkozások
A merev (évszámmal ellátott) hivatkozásokat frissítették, több európai szabvány is bekerült az európai közös módosításoknak köszönhetően (EN 50366, CLC/TR 50417, EN 62233, EN 41003).

3. Szakkifejezések és meghatározásuk
Nagy formátumú változások nincsenek, néhány új, az IEC által kiválasztott szakkifejezés és meghatározása került aszabványba. Ezek: 3.1.11. veszélyt okozó hibás működés, 3.1.12. távvezérelt működtetés, 3.6.6. kisméretű alkatrész, 3.7.8. szándékosan gyengített alkatrész. A legfontosabb európai módosítás a gyermekek életkor szerinti és a kiszolgáltatott emberek kiszolgáltatottság szerinti meghatározása, valamint az, hogy a készülék használatával kapcsolatban mi várható el kor, illetve a kiszolgáltatottság mértéke szerinti csoportoktól és mi nem.

4. Általános követelmények
Európai módosítás: a CLC/TR 50417 szabvány jellegű dokumentumot és értelmezéseit figyelembe kell venni.

7. Megjelölés és útmutatók
A 7.6. szakaszban az IEC több új jelképet vezetett be, az üzemi földelés, a veszélyes feszültség, az egyenpotenciál jelét, de a legfontosabb változás, hogy ezentúl a III. érintésvédelmi osztályú készülékeket a III. érintésvédelmi osztályt jelölő jellel jelölni kell, kivéve a csak akkumulátorral működő készülékeket.
A 7.10. szakaszban az európai módosítás előírja a start/stop funkció megkülönböztethetőségét, megállapításokat tesz a készülékeket működtető eszközök működésének jelzésére (hallható, látható, tapintható). A KI/BE kapcsoló megfelelő eszköz a működési funkció leállítására, a csatlakozódugó nem.
A 7.12. szakaszban az IEC bővítette a készülék mellé adandó útmutató tartalmát a III. érintésvédelmi osztályú készülékekre vonatkozó tájékoztatásokkal. Az európai módosítás előírja az útmutató bővítését a gyermekekre, a kiszolgáltatott emberekre vonatkozó, a készülék használatát szabályozó előírásokkal.

8. Védelem az aktív részek megérintése ellen
Az európai módosítás bevezette az EN 61032 szerinti 18-as kis tapintóujj használatát a kis erővel végzendő vizsgálatokhoz.

13. Szivárgóáram és villamos szilárdság üzemi hőmérsékleten
Az IEC szerinti változás, hogy a II. érintésvédelmi osztályú készülékekre nagyobb szivárgóáram van engedélyezve, a 0I. érintésvédelmi osztályú készülékek és a 0., illetve a III. érintésvédelmi osztályú készülékek külön csoportba kerültek a szivárgóáram szempontjából, és ez utóbbiakra nagyobb szivárgóáram-értékeket írtak elő.

15. Nedvességállóság
Az európai módosítás a 15.1.2. szakaszban az önműködő kábelfelcsévélővel ellátott készülékekre előírt vizsgálatokkal (nedves kábel felcsévélése) egészítette ki a szabványt.

19. Rendellenes működtetés
A 19.1. szakasz IEC szerinti változása, hogy a feszültségválasztó kapcsolókat tartalmazó készülékekre a 19.5. szakasz szerinti vizsgálatokat írja elő. A szándékosan gyenge alkatrészekre vonatkozó 1. megjegyzést törölték, a 3-5. megjegyzés követelménnyé vált. A 19.4., a 19.7. és a 19.13. szakaszban levő megjegyzés szintén előírássá vált.
A 19.9. szakaszban az IEC kiterjesztette a túlterhelési vizsgálatokat azokra a motoros készülékekre és kombinált készülékekre, amelyekre a 30.2.3. szakasz szerinti előírás vonatkozik, valamint a túlterhelés ellen elektronikus eszközökkel védett tekercsű motorokra.
A nyomtatott áramköri lap vezetőjének megszakadásakor a készülék 19.11. szakasz vizsgálata szempontjából való megfelelésének feltételei közül az IEC törölte a megszakadt vezető áthidalására vonatkozó feltételt.
A III. érintésvédelmi osztályú készülékeken vagy aktív részeket nem tartalmazó III. érintésvédelmi osztályú készülékrészeken a 19.13. szakasz szerinti melegedési vizsgálatot az új szabvány szerint, az IEC módosítása miatt nem kell elvégezni.
Az új szabványban az IEC új 19.4. szakaszt vezetett be, amely a 11. fejezet vizsgálatai során működő mágneskapcsoló- vagy reléérintkezőkre vonatkozik.

20. Stabilitás és mechanikai veszélyek
Az európai módosítás a 20.2. szakaszban pontosította a fő funkciójuk ellátása miatt veszélyes mozgó résszel rendelkező készülékek (pl. a varrógép tűje) mechanikai vizsgálatait. E fejezet szempontjából a teljes védelem nem lehetséges. Ezenkívül a szakaszban felsorolják és meghatározzák a mechanikai veszélyek vizsgálatához szükséges tapintóeszközöket.

22. Szerkezeti előírások
A fogantyúk, gombok és hasonló részek meglazulására vonatkozó 22.12. szakaszhoz az európai módosítás egy, a kiszolgáltatott emberekre vonatkozó, a lenyelés vagy a fulladás veszélyére figyelmeztető Z1. megjegyzést fűzött.
Az új szabványban az IEC a 22.31. szakaszban a meglazult vagy helyéről kiesett alkatrészek kúszóáramutakkal vagy a légközökkel kapcsolatos megjegyzéseket követelményekké alakította át. A 22.33. szakaszban a vezetőképes folyadékokra vonatkozó követelményeket kibővítette. Új 22.46. szakaszt vezetett be a programozható elektronikus védőáramkörök szoftverének vizsgálatára.

24. Alkatrészek
A 24.1. szakaszt az európai módosítás kicserélte, de ez nem teljesen új szakasz, inkább több apró módosítás van benne. Az európai módosításban foglaltak pontosítják a nemzetközi előírásokat.
Az új szabványban az európai módosítás bevezette a készülék távvezérelt működtetésére vonatkozó új 24.1.7. szakaszt, az IEC az új 24.1.8. (hőbiztosítók), 24.1.9. (kontaktorok és relék), 24.7. (levehető tömlőkészletek) és 24.8. (motorindító kondenzátorok) szakaszt.
A III. érintésvédelmi osztályú készülékeken vagy aktív részeket nem tartalmazó III. érintésvédelmi osztályú készülékrészeken az új szabvány szerint több, e fejezet szerinti vizsgálatot nem kell elvégezni az IEC módosítása miatt. Ezek a 22.24. (csupasz fűtőtestek) és a 22.25. (megereszkedett fűtőhuzalok) szakasz szerinti vizsgálatok.

25. Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezetékek
Az európai módosítás a III. érintésvédelmi osztályú készülékek kivételével lehetővé tette a készülék hálózati csatlakozóvezetékének szigetelésére az eddigi gumi, polikloroprén, poli(vinil-klorid) stb. anyagú köpeny mellett a halogénmentes anyagú, a hőre lágyuló anyagkeverékű és a térhálós halogénmentes anyagkeverékű köpeny használatát is.

30. Ellenálló képesség hővel és tűzzel szemben
Az új szabványban az IEC a fejezetet jelentősen kibővítette. Az izzóhuzalos vizsgálatok feltételei változtak, több vizsgálattal kibővült a szabvány.

32. Sugárzás, mérgező hatás és hasonló veszélyek
Az európai módosítás szerint az elektromágneses terek megfelelőségét az EN 50366 vagy az EN 62233 szabvány szerint kell ellenőrizni.
B melléklet (előírás): Újratölthető telepekkel működtetett készülékek
Az új szabványban a 7.1. szakaszban az IEC szerint a polaritást az IEC 60417-5005 szabvány szerinti jelképekkel kell megjelölni. Az előző kiadásban csak annyi szerepelt, hogy a pozitív kapocs színjele piros, a negatív kapocsé fekete legyen. A 21.101. szakaszban az ejtési magasság is megadják.

D melléklet (előírás): Termikus motorvédelmek
Az IEC teljesen átírta ezt a mellékletet, az új címe szerint a termikus motorvédelmek előírásait tartalmazza.

L melléklet (tájékoztatás): Útmutató a légközök és a kúszóáramutak méréséhez
Ezt a mellékletet az IEC az új szabványban jelentősen kibővítette a légközök megállapításának menetét leíró folyamatábrával.

O melléklet (tájékoztatás): A 30. fejezet vizsgálatainak kiválasztása és sorrendje
Ezt a mellékletet az IEC az új szabványban jelentősen kibővítette. Az eddig együtt végzett vizsgálatokat szétválasztották a kézben tartott, felügyelet mellett működő és felügyelet nélkül működő készülékek tűzállósági vizsgálataira. A melléklet példákat ad a „3 mm-en belüli távolság” fogalomra.

Új mellékletek
Az új szabványhoz az IEC három új mellékletet adott:

P melléklet (tájékoztatás): Útmutató e szabvány alkalmazásához az egyenletesen nedves, meleg éghajlaton használatos készülékek esetében

Q melléklet (tájékoztatás): A vizsgálatok sorrendje az elektronikus áramkörök értékelésekor

R melléklet (előírás): Szoftverértékelés
A nemzetközi szabványhoz adott európai mellékletek, a Z jelű mellékletek

Az európai módosítás a ZA (Különleges nemzeti feltételek), ZB (A-eltérések) és ZC (Rendelkező hivatkozások nemzetközi szabványokra az azoknak megfelelő európai kiadványokkal) mellékletben a szükséges aktualizálásokat elvégezte. Négy új mellékletet adott a szabványhoz:

ZE melléklet (tájékoztatás): Kiegészítő követelmények a kereskedelmi használatra szánt készülékekre és gépekre

ZF melléklet (tájékoztatás): Alkalmazási szempontok az LVD és az MD irányelveknek megfelelő, az EN 60335-1 szabványsorozat alkalmazási területe alá tartozó termékek besorolására

ZG melléklet (előírás): UV-készülékek

ZZ melléklet (tájékoztatás): Kapcsolódás az EK-irányelvek alapvető követelményeihez

Az MSZT az e nemzetközi szabvány átvételével készített európai szabvány magyar nyelvű nemzeti szabványként való bevezetésével -- eleget téve bevezetési kötelezettségének -- a háztartási villamos készülékek használatát kívánja biztonságosabbá tenni.

 

Kosák Gábor