Új ISO-szabvány segíti az élvonalbeli zöld technológiák piacra kerülését

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) nemrég tette közzé az ISO 14034:2016 Környezetirányítás. A környezeti technológiai igazolás (ETV) szabványt, amely segíti az innovatív környezetvédelmi technológiákat fejlesztő vállalatokat új piacok megszerzésében. Segítségével a technológiát előállítók bizonyítani tudják az adott környezetvédelmi technológiák teljesítményének a megbízhatóságát, a vásárlók pedig azonosíthatják az igényeiknek megfelelő innovációkat.

A teljesítmény független igazolása kulcsfontosságú lépés a környezetbarát (zöld) technológiai innovációk piaci elfogadtatása területén. Egy hiteles teljesítményigazolás birtokában az innovációk könnyebb piacra jutásra és/vagy nagyobb piaci részesedésre számíthatnak, továbbá csökken az újítás megvásárlóit érő technológiai kockázat is.

Benoit Desforges, az ISO 14034-et kidolgozó munkacsoport vezetője kérdésekre válaszolva a következőkkel indokolta, miért kell a zöld technológiákat igazolni, és az új szabvány miként hat a vállalkozásokra és az előnyök fenntarthatóságára.

Miért kell a zöld technológiák teljesítményét igazolni?
Az ilyen technológiák lényeges különbséget jelentenek erőforrás- és költségmegtakarítás szempontjából, mégis gyakran komoly akadályok nehezítik piacra jutásukat. Ennek oka, hogy mivel innovációk, nem áll mögöttük egy bizonyítható sikeres múlt. Az ETV ezen a helyzeten szeretne változtatni azzal, hogy igazolt bizonyítékát nyújtja a környezetbarát technológiák teljesítményéről szóló állításnak, és különbséget tesz az innováció és más versengő technológiák között.

Mi az ISO 14034 célja?
Az új szabvány konkrét szakaszokat tartalmaz az ellenőrzés alapelveiről, az elfogadott vizsgálati eljárásokról és a jelentéstételi követelményekről. Ezzel segíti az eladói hitelesség kiépítését és a vevői bizalom elnyerését. A piac számára biztosítékot nyújt arról, hogy a környezeti teljesítményről szóló állítások érvényesek, hitelesek és magas színvonalú, független vizsgálati adatokkal alátámasztottak.

Hogyan tudják használni a vállalkozások az ETV-t az állítások igazolására?
A globális gazdaság megköveteli az innovatív technológiák teljesítményére vonatkozó független, minőségbiztosítással alátámasztott adatokat. A vállalatvezetőknek és az állami szervezeteknek egyensúlyban kell tartaniuk a sürgető változtatási igényeket és az innovatív megoldások átvételekor fellépő kockázatokhoz való alkalmazkodást. Ugyanilyen fontos, hogy az iparnak és a közszolgáltatásoknak szükségük van bővíthető technológiákra környezeti teljesítményük javítása, a változó jogszabályok kezelése és az érdekeltek elvárásainak való megfelelés érdekében. Végül, a piacra kerüléshez a technológiát előállító vállalkozásoknak is szükségük van egy olyan korszerű lehetőségre, amely bizonyítja és validálja innovatív technológiájukat és szolgáltatásaikat.

Milyen előnyöket nyújt a szabvány az ipar számára?
Az ISO 14034 tervezésekor arra törekedtek, hogy növeljék a bizalmat az igazoltan hozzáadott környezetvédelmi értéket képviselő technológiák kiválasztása iránt. A fő előnyök a következők:
• azonos működési tér a technológiai újítók számára;
• az ETV-folyamatainak nemzetközi határokon átívelő összehangolása;
• az innovatív környezetvédelmi technológiák hiteles, független értékelésének biztosítása;
• a megfelelő technológiák azonosítására és kiválasztására alkalmas megalapozott döntések lehetővé tétele;
• fenntartható környezeti célok elérése, amely a világ minden állampolgára számára hasznos.

Az ETV kikövezi az utat a technológiai teljesítmény értékelése felé, ahol a fenntarthatóság és az innováció elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Előnyök várhatók az igazolás nemzetközi elismerésétől és egy ökoinnovációs piactér megjelenésétől, amely elősegíti a teljesítményalapú versenyt és a környezetbarát közbeszerzéseket.

Kik és hogyan fogják alkalmazni az ETV-t?
Az első és legfontosabb, hogy az ISO 14034 tájékoztatást ad a független hitelesítőknek az igazolás végrehajtásának módjáról. Az ETV segíti a technológia eladóit abban, hogy objektív és megbízható adatokat szolgáltassanak az innovatív környezetvédelmi technológiák teljesítményéről. A technológia megvásárlói és a befektetők számára az ETV egy megbízható információforrás, amely a beszerzési döntések alapját képezi és segítségével eredményesebben kezelik a technológiai és a befektetési kockázatokat. Végül az ETV biztosítja a politikai döntéshozók, a jogalkotók és más érintettek egyértelmű tájékoztatását az új környezetvédelmi technológiák által elérhető teljesítményről.

Forrás: www.iso.org

A szabvány megrendelhető és megvásárolható az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Czimer Gáborné (szabvtit@mszt.hu)
2017. január