Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16

A felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával – vissza nem térítendő, visszatérítendő támogatás, továbbá kedvezményes kamatozású kölcsön – biztosítani tudják az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődését, gazdaságban betöltött szerepét, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

 • Önállóan támogatható tevékenységek:
  • Új termelőeszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
 • Önállóan nem támogatható tevékenységek:
  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás.
  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.
  • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
  • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
  • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége.
  • Környezetirányítási, vezetési, minőségirányítási, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.
 • Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
  • A kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek.

A támogatás mértéke, összege:

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önerőből tevődik össze, amelyek együttesen meghatározzák a projekt elszámolható összköltségét.

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint.
 2. Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft.
 3. Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
 4. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön mértéke: A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet.
 5. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg az 5.3. 7.) pont a)–c) alpontokban szereplő maximumokat. E megfelelést támogatási kategóriánként kell biztosítani.
 6. A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 2-től 2019. február 2-ig lehetséges.
Első értékelési határnap: 2017. február 28.

A rangsorolási szempontok között plusz pontot jelent az elbírálásnál, ha a vállalat működtet és tanúsíttat környezetközpontú vagy minőségirányítási rendszert. A tanúsító testületnek akkreditáltnak kell lennie.

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) akkreditációja folyamatosan fenntartott az irányítási rendszerek tanúsítása területén. Az MSZT az IQNet (Nemzetközi Tanúsító Hálózat) teljes jogú tagjaként az általa tanúsított cégek számára az MSZT nemzeti címeres tanúsítványával együtt – külön díjazás és külön eljárás nélkül – a világ több mint 60 országában elismert nemzetközi IQNet-tanúsítványt is átad a sikeres tanúsítási eljárás lezárásával egy időben.

A hálózati struktúra egyik fontos eleme a társtanúsítási szolgáltatásnyújtás az IQNet-tanúsított ügyfelek részére.
A társtanúsítás (co-certification) egy másik országbeli IQNet-tag által kiadott tanúsítvány megszerzését jelenti, amelynek alapja a tanúsított szervezet eredeti IQNet-tanúsítója által kiadott érvényes tanúsítvány. Ezt a szolgáltatást különösen azoknak a vállalatoknak ajánljuk, akik olyan külföldi országokkal állnak szervezeti vagy üzleti kapcsolatban, ahol az érintett ország tanúsítványát írják elő, vagy a szervezet kereskedelemi előnyt tud generálni abban az esetben, ha annak az országnak a tanúsítványával is rendelkezik, ahova üzleti kapcsolatai kötik.
Az IQNet-partnerek által kiadott társtanúsítvány megszerezhető külön audit nélkül, meghatározott eljárási díj ellenében.


MSZT és IQNet tanúsítási okiratok

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését elérhetőségeinken minden információt megkap tanúsítási menedzsereinktől, s ha elhatározása egyértelmű, kérjük, töltse ki ajánlatkérő lapunkat, majd juttassa el hozzánk. Örömmel üdvözöljük ügyfeleink között és válaszul egy testre szabott ajánlatot küldünk.
Kérdéseivel keressen bizalommal bennünket!

Kapcsolattartók:

Szalai Lívia, Tanúsítási Titkárság főosztályvezetője
tel.: 06 1 456-6934
e-mail: l.szalai"kukac"mszt.hu

Kéki Zsuzsanna,főosztályvezető-helyettes, tanúsítási menedzser
tel.: 06 1 456-6929
e-mail: zs.keki"kukac"mszt.hu