Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditorainak képzése

2014. február 24-26.

Még lehet jelentkezni az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditorainak képzésére, amely az MSZ EN ISO 22000:2005 Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek. Az élelmiszerláncban részt vevő szervezetekre vonatkozó követelmények (ISO 22000:2005) szabványon alapul és amelyet a Magyar Szabványügyi Testület a Horváth Mihály tér 1. szám alatti székházában rendez.
A képzésen hallgatóinkat felkészítjük az MSZ EN ISO 22000:2005 szabvány szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek ellenőrzése és fejlesztése érdekében végzett belső auditok elvégzésére, ezen belül többek között a folyamatok és a szervezeti egységek működésének ellenőrzésére, a dokumentumok vizsgálatára, a vezetőség munkájának hatékony támogatására, annak érdekében, hogy az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer megfeleljen a kitűzött követelményeknek. 
A képzés végén – sikeres vizsga esetén – az MSZT által kiállított „Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora” okleveletadunk.

A képzés

  • időtartama: 24 óra
  • időpontja: 2014. február 24-26.
  • részvételi díja: 63 000 Ft + áfa
  • vizsgadíja: 12 000 Ft + áfa

A képzésre a mellékelt jelentkezési lap értelemszerű kitöltésével, és a cégszerűen aláírt példány megküldésével még lehet jelentkezni.
A képzés részletesebb ismertetését a mellékelt tájékoztató tartalmazza.
Ha mindez felkeltette érdeklődését, jelentkezését legkésőbb 2014. február 10-ig szíveskedjen megküldeni a jelentkezési lapon megadott faxszámra vagy e-mail címre.

Tájékoztató

Jelentkezési lap