Elektronikus számlázás

Az elektronikus számlázás szabványosítását 2014-től a CEN/TC 434 műszaki bizottság látja el a 2014/55/EU irányelvnek megfelelően, mely jelenleg a prEN 16931 Electronic invoicing. Semantic data model of the core elements of an electronic invoice című szabványtervezet kidolgozását végzi. Ez a szabvány az elektronikus számlázás alapvető elemeinek szemantikai adatmodelljét határozza meg. A szemantikai modell csak azokat a lényeges információkat tartalmazza, melyek az elektronikus számlázáshoz biztosítják a jogi (beleértve a fiskális) megfelelőséget és az országhatárokon, gazdasági ágazatokon átnyúló átjárhatóságot, valamint a hazai kereskedelmet. A szemantikai modellt az állami és magánszervezetek a közbeszerzések számlázásához is használhatják, továbbá a magánvállalkozások közötti számlázáshoz is fel lehet használni. Ez az európai szabvány a következő szempontoknak tesz majd eleget:

  • technológiailag semleges;
  • összhangban van az elektronikus számlázásra vonatkozó nemzetközi szabványokkal;
  • új adatvédelmi megközelítést alkalmaz a személyes adatok védelmére vonatkozó 95/46/EK irányelv szerint;
  • lehetővé teszi a praktikus, felhasználóbarát, rugalmas és költséghatékony elektronikus számlázási rendszerek kialakítását;
  • figyelembe veszi a kis- és középvállalkozások, valamint a központi ajánlatkérő szervek sajátos szükségleteit;
  • a vállalkozások közötti kereskedelmi ügyletekhez is alkalmazható.

A CEN/TC 434 szabványalkotási munkájában való részvételről további információ kérhető Nagy Gábor szabványosító menedzsertől (g.nagy@mszt.hu).

Az alábbi elektronikus számlázással kapcsolatos szabvány jellegű dokumentumokat 2006 és 2012 között az eInvoicing Workshop munkaértekezlet keretében dolgozták ki. A munkaértekezleti megállapodások (CWA) bevezetése nem kötelező nemzeti szabványként, abban az esetben azonban, ha a gazdaság szereplői igénylik, nincs akadálya nemzeti szabványként való kiadásuknak:

CWA 16460:2012 Good Practice: e-Invoicing Compliance Guidelines. The Commentary
CWA 16461:2012 Electronic invoice processes in Europe and enablement of SMEs to use them efficiently
CWA 16462:2012 CEN e-Invoice Gateway
CWA 16463:2012 Code of Practice for Electronic Invoicing in the European Union
CWA 16464-1:2012 Electronic invoicing. Part 1: Addressing and Routing
CWA 16464-2:2012 Electronic invoicing. Part 2: Model Interoperability Agreement for Transmission and Processing of Electronic Invoices and other Business Documents
CWA 16464-3:2012 Electronic invoicing. Part 3: Conformance Criteria for Interoperability between Electronic Invoicing Services
CWA 16046:2009 Adoption programme for increased eInvoicing in European business processes
CWA 16047:2009 E-Invoicing Compliance Guidelines. Commentary to the compliance Matrix
CWA 16048:2009 Monitoring legal requirements for cross border e-Invoicing and Recommendation of changes in the legal environment
CWA 16049:2009 Assessing new business processes and technologies for eInvoicing
CWA 16050:2009 A framework for the emerging network infrastructure of eInvoice service providers throughout Europe
CWA 15579:2007 E-invoices and digital signatures

A felsorolt szabvány jellegű dokumentumok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjábanvagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével, nemzeti szabványként való bevezetésükkel kapcsolatban tájékozódhat Nagy Gábor szabványosító menedzsertől (g.nagy@mszt.hu).

 2016. március
Nagy Gábor