Harmonizált szabványok az elektromos és elektronikai hulladékok területén

Az Európai Bizottság felkérte az Európai Szabványügyi Szervezeteket (CEN, CENELEC), hogy dolgozzanak ki európai szabványokat az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak kezelésére, beleértve a hulladékok gyűjtését, szállítását, előkészítését, újrahasznosítását úgy, hogy a szabványok a legkorszerűbb megoldásokat tükrözzék.

A CLC/TC 111X Environment európai (CENELEC) műszaki bizottság végzi, az M/518 mandátum alapján, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv alkalmazásához szükséges szabványok kidolgozását.

A bizottság az irányelvhez kapcsolódóan eddig a következő harmonizált szabványokat/szabvány jellegű dokumentumokat adta ki:

Az európai szabvány hivatkozási száma

A szabvány címe

Nemzeti szabványként bevezetve

EN 50419:2006 

Elektromos és elektronikus berendezések jelölése a 2002/96/EK (WEEE) irányelv 11(2) cikkelyének megfelelően

MSZ EN 50419:2006 

EN 50574-1:2012

Illékony fluorozott szénhidrogéneket vagy illékony szénhidrogéneket tartalmazó, leselejtezett háztartási gépek gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei

MSZ EN 50574-1:2012

CLC/TS 50574-2:2014

Illékony fluorozott szénhidrogéneket vagy illékony szénhidrogéneket tartalmazó, leselejtezett háztartási gépek gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 2. rész: A szennyezésmentesítés előírásai

nincs bevezetve

EN 50625-1:2014

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 1. rész: Általános kezelési követelmények

MSZ EN 50625-1:2014

EN 50625-2-1:2014

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 2-1. rész: Lámpák kezelési követelményei

MSZ EN 50625-2-1:2015

EN 50625-2-2:2015

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 2-2. rész: Katódsugárcsöveket (CRT) és panel típusú képernyős megjelenítőt (síkképernyőt) tartalmazó WEEE kezelési követelményei

még nincs bevezetve

CLC/TS 50625-3-1:2015

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 3-1. rész: A szennyezésmentesítés előírásai. Általános előírások

nincs bevezetve

Az alábbi szabványok/szabvány jellegű dokumentumok vannak kidolgozás alatt:

Az európai munkaanyag azonosító jelzete

A munkaanyag címe

prEN 50614

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításra való előkészítésének követelményei

prEN 50625-2-3

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 2-3. rész: Hőcserélő készülékek kezelési követelményei

prEN 50625-2-4

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 2-4. rész: Fotovillamos panelek kezelési követelményei

CLC/FprTS 50625-3-2

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 3-2. rész: A környezetszennyezés megszüntetésének műszaki előírásai. Fényforrások

CLC/prTS 50625-3-4

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 3-4. rész: A szennyezésmentesítés előírásai. Hőcserélő készülékek

CLC/prTS 50625-4

Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 4. rész: A hulladék elektromos és elektronikus berendezésekkel (WEEE) kapcsolatos gyűjtési és szállítási tevékenység előírásai

Az EN 50419 európai szabványt már az irányelv is említi: „annak érdekében, hogy az elektromos vagy elektronikus berendezés forgalomba hozatalának időpontját egyértelműen meg lehessen határozni, a tagállamok biztosítják, hogy az elektromos vagy elektronikus berendezésen található jelzésből kiderüljön, hogy a berendezést 2005. augusztus 13-át követően hozták forgalomba. Lehetőség szerint az EN 50419 európai szabványt kell alkalmazni e célból."

A nemzeti szabványok megvásárolhatók vagy megrendelhetők az MSZT Szabványboltban (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 1., levélcím: Budapest 9., Pf. 24, 1450, telefon: 456-6893, telefax: 456-6884), illetve elektronikus formában beszerezhetők a http://www.mszt.hu/webaruhaz címen.

A szabvány jellegű dokumentumok és a munkaanyagok megvásárolhatók az MSZT Szabványboltjában vagy megrendelhetők a kiado@mszt.hu e-mail címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Csík Gabriella
2015. június