Energiairányítási rendszermenedzser (EIR RM)

Az MSZ EN ISO 50001:2019 alapján

A képzés célja: a résztvevők széles körű felkészítése az energiairányítási rendszerek kiépítésére, továbbfejlesztésére, hatékony működtetésére és irányítására, ezen belül olyan energiapolitikai célok kidolgozására, bevezetésére, amelyek figyelembe veszik a jogszabályi követelményeket – 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról és 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról – és a jelentős energetikai szempontokat. 

Ajánljuk:

 • irányítási rendszerek vezetői és menedzserei, létesítményvezetők, ügyvezetők;
 • környezetvédelmi vezetők és menedzserek;
 • energiagazdálkodási mérnökök;
 • energetikai tanácsadók;
 • energiapolitikai fejlesztők és menedzserek;
 • építészek és műszaki vezetők, ellenőrök, valamint
 • energiafelügyeleti szervezetek részére.

A jelentkezés feltétele: legalább középfokú végzettség.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Energiairányítási rendszermenedzser – tanúsítvány.

A tanúsítvány érvényessége 5 év, amely a vizsgaszabályzat szerinti feltételek teljesítése esetén többször meghosszabbítható.

Témakörök:

1. modul: Alapismeretek                                                             (1 nap 22 000 Ft/fő+áfa)

 • A műszaki jogi szabályozás alapjai, megfelelőségértékelés, tanúsítás, auditálás.
 • Az irányítási rendszerek kialakulása, szerepe, integrált bevezetésük előnyei, felkészülés az auditra (hogyan viselkedjen az auditált).

2. modul: Az energiairányítási rendszer                                     (3 nap 77 000 Ft/fő+áfa)

 • Az EIR alapelvei, az MSZ EN ISO 50001 szerinti követelmények.
 • Az EIR kiépítése, stratégia és versenyképesség.
 • Energia-előirányzatok, célok és programok.
 • Rendszerépítési, rendszerfejlesztési és mérési módszerek.
 • Jogszabályi kötelezettségek (nemzetközi, európai és nemzeti).
 • Csoportmunka, szituációs játékok, gyakorlatok (a módszerek használata).

Hivatkozási szám: 17/2019
Időtartam: 4 nap + vizsga
Időpont: 2019. április 1–4.
Részvételi díj: 99 000 Ft/fő+ áfa
Vizsgadíj: 35 000 Ft/fő+ áfa

Jelentkezési lap