Lezajlott az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. integrált vállalatirányítási rendszerének harmadik okiratmegújító eljárása

Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. június 1-jén kezdte meg a földgázelosztási tevékenység gyakorlását, jogilag önálló társaságként, az Égáz-Dégáz Zrt. jogutódjaként.

A Társaság vezetése elkötelezett tevékenységének folyamatos fejlesztése és a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása tekintetében, ezért döntöttek az integrált vállalatirányítási rendszer működtetése és tanúsíttatása mellett. Az MSZT Tanúsítási Titkársága 2006 óta megújított szerződéses kapcsolat alapján mint akkreditált tanúsító szervezet végzi feladatát.

A Társaság integrált vállalatirányítási rendszere magában foglalja az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005, valamint az MSZ 28001:2008 szabványokban rögzített követelményeket, és kizárásokat nem alkalmaznak.

Az integrált irányítási rendszer alkalmazási területe:

  • földgázelosztó-vezeték tervezése, építése, felújítása, üzembe helyezése, üzemeltetése (ellenőrzés, karbantartás, üzemzavar-elhárítás, javítás), felhagyása és elbontása;
  • földgázelosztási tevékenység.

A Magyar Szabványügyi Testület Tanúsítási Titkársága 3 felkészült auditorral 2015 áprilisában végezte el az irányítási rendszer okiratmegújító auditját. Az auditcsoport munkáját, észrevételeit a szervezet hasznosnak ítélte és elfogadta. Az auditorok javaslata alapján az MSZT 2015 júniusában pozitív döntést hozott a nemzeti MSZT- és a nemzetközi IQNet-tanúsítványok kiadására vonatkozólag.

Az MSZT ezúton is gratulál az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. vezetőinek és munkavállalóinak a sikeres okiratmegújító audithoz, további eredményes munkát kíván az integrált vállalatirányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot a  Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével, Szalai Líviával vagy a főosztályvezető-helyettesével, Kéki Zsuzsannával az alábbi elérhetőségen: Tel: 06/1/4566-928  cert@mszt.hu

2015. július 31.

Források:

  1. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. kézikönyve
  2. 2015. évi auditjelentés