Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek vezetője (ÉBIR V)

(MSZ EN ISO 22000:2005, HACCP)

A biztonságos élelmiszerek iránti fokozott igényekre, valamint a világot behálózó ellátórendszerekre reagálva készült el az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerre vonat­kozó nemzetközi szabvány, az ISO 22000:2005. A szabvány mindenre kiterjedően, de az ésszerűség határain belül foglalkozik az élelmiszer-biztonsággal. Az élelmiszerek előállításával foglalkozó, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységet folytató szervezeteknek számos alapkövetelményt kell teljesíteniük ahhoz, hogy erre a tevékenységre alkalmassá váljanak. Az ISO 22000:2005 magában foglalja a HACCP alapelveit és azok megvalósításának lépéseit, ugyanakkor követi az ISO 9001:2000 felépítését, ami lehetővé teszi a két rendszer harmonizálását. A szabvány kellően rugalmas ahhoz, hogy azt bármely szervezet sikerrel alkalmazza méretétől, tevékenységének bonyolultságától és fejlettségi szintjétől függetlenül.

A képzés célja: a résztvevők átfogó felkészítése az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer kiépítésére, működtetésére, fejlesztésére és a rendszer irányítására.

Ajánljuk: az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtető vagy kiépíteni szándékozó vállalatok, intézmények, szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és irányításába bevont, különösen az azért felelős személyek számára, illetve azoknak, akiket az élelmiszer-biztonság kérdése érint.

A jelentkezés feltétele: középfokú végzettség és élelmiszer-biztonsági rendszerek megbízottja vagy belső auditora képzés elvégzése, illetve az ismeretek igazolása előzetes tudásszintfelméréssel vagy bizonyítvánnyal.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek vezetője – tanúsítvány.

A tanúsítvány érvényessége 5 év, amely a vizsgaszabályzat szerinti feltételek teljesítése esetén többször meghosszabbítható.

Témakörök:

  • az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti követelmények és más élelmiszer-biztonsági előírások, az élelmiszer-biztonság jogi szabályozása;
  • az ÉBIR bevezetése, kiépítése és működtetése, integrált rendszerek;
  • a belső és a külső audit követelményei;
  • az ÉBIR fejlesztése és értékelése;
  • esettanulmányok, szituációs játék (ÉBIR), csoportmunka.

Hivatkozási szám: 16/2017
Időtartam: 3 nap + vizsga
Időpont: 2017. június 6–8.
Részvételi díj: 67 000 Ft/fő
Vizsgadíj: 25 000 Ft/fő       

Jelentkezési lap