Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek megbízottja (ÉBIR MB)

(MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ ISO 22004:2015, HACCP)

A biztonságos élelmiszerek iránti fokozott igényekre, valamint a világot behálózó ellátórendszerekre reagálva készült el az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerre vonat­kozó nemzetközi szabvány, az ISO 22000:2005. A szabvány mindenre kiterjedően, de az ésszerűség határain belül foglalkozik az élelmiszer-biztonsággal. Az élelmiszerek előállításával foglalkozó, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységet folytató szervezeteknek számos alapkövetelményt kell teljesíteniük ahhoz, hogy erre a tevékenységre alkalmassá váljanak. Az ISO 22000:2005 magában foglalja a HACCP alapelveit és azok megvalósításának lépéseit, ugyanakkor követi az ISO 9001:2008 felépítését, ami lehetővé teszi a két rendszer harmonizálását. A szabvány kellően rugalmas ahhoz, hogy azt bármely szervezet sikerrel alkalmazza méretétől, tevékenységének bonyolultságától és fejlettségi szintjétől függetlenül.

A képzés célja: az MSZ EN ISO 22000:2005 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer MSZ ISO 22004:2015 által támogatott kiépítésében, működtetésében és fejlesztésébenrészt vevők felkészítése a rész- és dokumentálási feladatok elvégzésére, a vezető munkájának támogatására, illetve a kis- és közepes vállalkozások élelmiszer-biztonsági rendszerének működtetésére.

Ajánljuk: élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek működtetésében, valamint a rendszer ellenőrzésében közreműködő szakembereknek.

A jelentkezés feltétele: középfokú végzettség és 2 év szakterületi gyakorlat.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek megbízottja – oklevél.

Témakörök:

  • általános élelmiszer-biztonsági ismeretek;
  • az MSZ EN ISO 22000:2005 előírásainak értelmezése, az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer követelményei és egyéb előírások;
  • ÉBIR-dokumentáció (a dokumentáció felépítése, az ÉBIR működtetése);
  • Az MSZ ISO 22004:2005 alkalmazása az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer gyakorlati megvalósításában;
  • szituációs gyakorlatok (ÉBIR).

Hivatkozási szám: 14/2017
Időtartam: 2,5 nap + vizsga
Időpont: 2017. június 27–29. 
Részvételi díj: 57 000 Ft/fő + áfa
Vizsgadíj: 12 000 Ft/fő + áfa

Jelentkezési lap