CWA az utólagos társasház-átalakítás energiahatékony megvalósításáról

A meglévő épületek energiahatékonyságának növelése legalább annyira fontos feladat lenne, mint az új épületek energiahatékony tervezése és kivitelezése. A CEN új workshop-ja (WS) most a saját tulajdonú többlakásos társasházak fenntartóinak kínál megfelelő útmutatást a felújítási munkafolyamatok és kezelési folyamatok szabványos megvalósításához.

A Német Szabványügyi Intézet (DIN) kezdeményezésére június végén Bulgáriában ülésezik először az új workshop. A klíma és energia csomag részeként az Európai Parlament és a Tanács 2010/31/EU irányelve az épületek energiahatékonyságáról, valamint az Energiahatékonysági irányelv, a Megújuló energia irányelve és az Ökotervezési irányelvek egyik fontos célkitűzése, hogy az épületek felújításával jelentős mértékben hozzá lehessen járulni a kitűzött energiahatékonysági célok megvalósulásához.

A CWA (CEN Workshop Agreement) egy olyan szabvány jellegű dokumentum, mely korlátozott körben kidolgozva, kevesebb idő alatt készül el, tükrözi a résztvevők álláspontját, egyúttal minden CEN-tagországban be lehet vezetni, ezzel egész Európában elérhető. A kidolgozási munka várhatóan 2019 elején fog lezárulni.

A munkában való részvétel ingyenes. Van lehetőség magyar részről is bekapcsolódni a CWA kidolgozásába, ebben az MSZT tud segítséget nyújtani. A téma érdekes lehet minden, a folyamatban érintett szervezet, például lakástulajdonosi közösségek, ingatlankezelők, tervezők, energiahatékonysági tanácsadók, vagy bármely, a szabályozásban érintett szervezet számára.

További információkért, valamint a munkába való bekapcsolódás igénye esetén kérjük, keresse meg Krantz Domokos főosztályvezető-helyettest a Szabványosítási Titkárságon, a szabvtit@mszt.hu címen.

Forrás: CEN

Krantz Domokos
2018. június