Ásványolajtermékek lobbanás- és gyulladáspontjának meghatározása Cleveland szerinti módszerrel — megjelent magyar nyelven az MSZ EN ISO 2592:2018

A szabvány magyar nyelvű harmadik kiadása, amely december 1-jén jelent meg, segítséget nyújt a minőség-ellenőrző szervezetek, a vegyipari létesítmények, az ásványolajtermékeket előállító és vizsgálólaboratóriumok, oktatási intézmények, valamint a hatóságok számára.

Az MSZ EN ISO 2592:2018 Ásványolaj- és rokon termékek. A lobbanás- és a gyulladáspont meghatározása. Cleveland szerinti nyitott tégelyes módszer (ISO 2592:2017) a tüzelőolajokat kivéve, azokra az ásványolajtermékekre alkalmazható, amelyek nyílt téri lobbanáspontja 79 °C és 400 °C között van. A szabvány a lobbanáspont és a gyulladáspont fogalmi meghatározását követően ismerteti a módszer elvét, a szükséges anyagokat és a készülék előkészítését. Az eljárás leírása mellett nagy teret szentel a mintakezelésnek is. A Cleveland szerinti nyitott tégelyes készülék részletes követelményeit az A melléklet tartalmazza. A fő részt négy melléklet egészíti ki, amelyből az A és a B melléklet előíró jellegű.

Az előző kiadáshoz képest a legfontosabb műszaki változások a következők:

  • megadtak egy alternatív eljárást a hártyát képező termékek kezelésére vonatkozóan (D melléklet);
  • felülvizsgálták a hőmérsékletmérő eszközök műszaki követelményeit (B melléklet);
  • megváltoztatták a lobbanáspont reprodukálhatóságát az újabb precizitási adatok alapján (igazodás az ASTM D92-höz);
  • megadtak egy eljárást az olyan minták közelítő lobbanáspontjának meghatározására, amelyeknek a várható lobbanáspontja ismeretlen (igazodás az ASTM D92-höz).

A szabvány magyar nyelvű kiadását a MOL Nyrt. támogatta.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltban vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap  kitöltésével, vagy az MSZT webáruházában.

Czimer Gáborné
2018. december