CEN Workshop – Gyors és hatékony

A hagyományos módszerrel készülő európai szabványok (EN-szabványok) kidolgozását tekintve éveken keresztül érte kritika az európai szabványügyi szervezeteket, leggyakrabban a kidolgozás és a jóváhagyás elhúzódó időtartamával kapcsolatban.

Részben erre válaszul alakult ki a CWA (CEN Workshop Agreement) ötlete, mely alternatív megoldásként szolgál a formális szabványok számos előnyét megőrizve, ám a kiadás idejét jelentősen lecsökkentve.

A CWA (munkaértekezleti megállapodás) a CEN/CENELEC belső szabályzata szerint:

„olyan kiadvány, amely meghatározott egyének vagy szervezetek közötti megegyezést tükröz. […] Az ütköző nemzeti normatív dokumentumokat nem kell visszavonni."

Tehát miközben kidolgozása gyors, nem teljes közmegegyezéssel készül, korlátozott a hozzászólók köre, azonban megtartja a nyilvános hozzáférés és elérhetőség előnyeit, mivel a CEN tagjai kiadhatják országaikban. Így gyakran előfutárként szolgál a hagyományos szabványosításra még készen nem álló témák kidolgozásához, s lehetőség van szabvánnyá is átalakítani a későbbiekben.

2018-ban már 3 érdekes témában indult új kezdeményezés. A CWA-k mindegyike gyors átfutású, kicsit több mint fél év alatt elkészülhetnek és megjelenhetnek a munkatervek szerint.

A legfrissebb kezdeményezés a szállodák felső vezetőinek szakmai követelményeit fekteti le szabványos formában, e témát az Európai Szállodavezetők Szövetsége indította.

Ugyancsak márciusban indult egy workshop az okos városok megoldásainak körülírására és értékelésére, ezek jó gyakorlatainak összegyűjtésére.

Februárban indult még az Európai Unió Horizon 2020 programjának támogatásával az „Ipari szimbiózis" workshop, melynek célja a köz- és a magánszektor hatékony együttműködésének megalapozása. A szimbiózis ebben az esetben azt jelenti, hogy vállalatok vagy szektorok melléktermékeit hogyan tudja más vállalat vagy szektor hasznosítani.

A workshopokban való részvétel nyitott bármelyik tagunk számára, esetenként külön tagdíj fejében, a fent említett bizottságokban azonban ingyenes a részvétel. A további részletekért, egyéb kérdésekkel kapcsolatban munkatársaink állnak szíves rendelkezésükre a szabvtit@mszt.hue-mail-címen.

Krantz Domokos

2018. március