Új tanúsított partnerünk a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium

2017 decemberében lezajlott a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium MSZ EN ISO 14001:2015 szabvány szerint környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítása.

Az iskola fenntartójának, a Congregatio Jesu szerzetesrend szándéka, hogy a budapesti iskola stratégiai intézmény legyen, ahol a TUDÁS-LELKISÉG-SZOLGÁLAT küldetést megvalósítva, az oktató-nevelő munkát végző világi munkatársakkal közösen formálják a jövő generációját, akik a teremtett világ iránt, és embertársaik iránt felelős tagjai lesznek a jövő társadalmának.

A nevelés az általános iskola nyolc, a gimnázium négy évfolyamán, típusonként két párhuzamos osztályban folyik, valamint a zeneművészeti szakgimnázium 4+1 évfolyamán, és érettségire épülő OKJ-s szakmai képzésben.

A vezetés és az iskola pedagógusai a kezdetektől elkötelezettek a környezet védelme iránt, évek óta tudatosan nevelik a jövő generációját a környezet megóvása, a minél tudatosabb életszemlélet kialakítása, a környezetért felelős tudatos életvitel érdekében.

A pedagógiai programjukkal összhangban arra törekednek, hogy intézményük működtetése során, példát mutassanak a diákjaiknak, javítsák a környezeti teljesítményüket, környezeti céljaik és programjaik megvalósítása, környezetterhelésük csökkentése, a környezetszennyezés megelőzése és az erőforrások takarékos felhasználása révén.

Az auditon megállapított fejlesztési lehetőségek mellett erősségként került rögzítésre:

  • a dokumentálás;
  • a tényezők és érdekelt felek pozicionálása;
  • a környezeti tényezők meghatározása, megfelelésértékelés;
  • a felkészültség és tudatosság.

A környezetközpontú irányítási rendszer alkalmazási területe:
Iskolai nevelés, oktatás

Az auditor javaslata alapján 2017. december 15-én az MSZT pozitív döntést hozott az MSZT- és IQNet-tanúsítvány kiadásáról, melyhez ezúton is gratulálunk a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium vezetőinek és munkavállalóinak.

Továbbá eredményes munkát kívánunk a környezetközpontú irányítási rendszer működtetéséhez és fejlesztéséhez.


A tanúsítási okiratok

 

forrás:

  • auditjelentés a tanúsítási audit első szakaszáról
  • auditjelentés a tanúsítási audit második szakaszáról
  • http://wardmaria.hu
  • A Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium környezeti menedzsment kézikönyve

Irányítási rendszerek tanúsításával kapcsolatban kérem, vegye fel a kapcsolatot Kéki Zsuzsannával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezetőjével, vagy Szamosiné Dávid Izabellával a Tanúsítási Titkárság főosztályvezető-helyettesével az alábbi elérhetőségen:
Tel: 06/1/4566-928 cert@mszt.hu

2018. január