Blokklánc- és elosztott főkönyvi technológiák nemzetközi szabványosítása

Napjaink egyik slágertémája a blokklánc- (blockchain) technológia, mely a legismertebb elosztott főkönyvi technológia, és sokak számára a kriptovalutákról szóló hírekből lehet ismerős.

A főkönyv egy olyan adatbázis, amely végleges nyilvántartást vezet a tranzakciókról, így az adatbázisban rögzített adatok észrevétlenül nem módosíthatók. A blokklánc lehetővé teszi, hogy a főkönyvet egy hálózatban az ahhoz kapcsolódó csomópontok között elosztva tartsák nyilván, elkerülve egy központi egység és egyéb közvetítők szolgáltatásainak szükségességét. Ez különösen hasznos a bizalom, a nyomonkövethetőség és a biztonság biztosításában az adat- vagy vagyoneszközcserélő rendszerekben. Az ilyen informatikai megoldásban számos lehetőség rejlik, mely – széles körű alkalmazhatósága révén – az élet számos területét (mint például a pénzügyi szolgáltatások, ellátási láncok vagy egészségügyi ellátás) alapvetően megváltoztathatja. (Érdeklődők számára átfogó leírás található az alábbi oldalakon: http://www.bitcoinbazis.hu/blokklanc-utmutato, https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain)

A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) több tagszervezet kezdeményezésére 2016-ban megalakította az ISO/TC 307 Blockchain and distributed ledger technologies műszaki bizottságot, melynek elsődleges célkitűzése, hogy a blokklánc-technológiával kapcsolatos műszaki megoldásokat szabványos keretek közé foglalja. Jelenleg 30 ország több mint 300 szakértője vesz részt aktívan a bizottság munkájában; sajnos Magyarországról eddig még nem jelentkezett érdeklődő. A bizottság aktuális munkaprogramja az alábbi nemzetközi szabványok kidolgozását tartalmazza:

  • ISO/AWI 22739             Blockchain and distributed ledger technologies. Terminology and concepts
  • ISO/NP TR 23244          Blockchain and distributed ledger technologies. Overview of privacy and personally identifiable information (PII) protection
  • ISO/NP TR 23245          Blockchain and distributed ledger technologies. Security risks and vulnerabilities
  • ISO/NP TR 23246          Blockchain and distributed ledger technologies. Overview of identity
  • ISO/AWI 23257             Blockchain and distributed ledger technologies. Reference architecture
  • ISO/AWI TS 23258        Blockchain and distributed ledger technologies. Taxonomy and Ontology

A magyarországi gazdasági szereplőknek is lehetőségük van az MSZT tagjaként becsatlakozni a fenti szabványalkotási munkába. Érdeklődés esetén, kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Nagy Gábor
2018. február