Biztonságtechnika a gyakorlatban

Szakmai rendezvény a gépek biztonságáról és a kockázatok kezeléséről

Az SMC Hungary Kft. (Törökbálint) az MSZT szakembereinek a közreműködésével  2014. júniusában nagy sikerrel rendezte meg két helyszínen (Törökbálinton és Győrött), összesen több, mint 80 fő részvételével a „Gépek biztonsága és a kockázat kezelése" című egy-egy napos szakmai konzultációt, amelynek  következő állomása 2014. szeptember 24-én Nyíregyháza lesz.  

Az SMC Hungary Kft. az előadások, illetve a konzultáció megtartására a Magyar Szabványügyi Testületet (MSZT) kérte fel.

A gyakorlati megközelítésű konzultáció célja a gépek tervezésére, gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi követelmények, valamint az ezek teljesítését segítő, a gépek biztonságos kialakítására, ezzel összefüggésben a kockázatelemzésre, kockázatértékelésre, kockázatcsökkentésre, illetve kockázatfelmérési eljárásokra vonatkozó szabványok megismertetése, továbbá ezen szabványok egységes értelmezésének és alkalmazásának elősegítése volt. A konzultáció tárgyát mindazok a feltételek képezték, amelyek teljesítése nélkül az Európai Gazdasági Térségen belül gép nem hozható forgalomba, illetve nem helyezhető üzembe.

A konzultáció résztvevői az SMC Hungary Kft. partnerszervezeteinek mérnökei, szakemberei (köztük géptervezők, gépgyártók, gépet üzemeltetők, munkabiztonsággal foglalkozó szakemberek) voltak, akik számára elengedhetetlen e követelmények ismerete és akik ezen ismeretek birtokában könnyebben és biztosabban tudják megoldani a munkájuk során felmerülő problémákat. A konzultáció során tanúsított érdeklődésük, aktivitásuk nagyban hozzájárult annak sikeréhez.

A konzultáció programja:

I. Európai és hazai jogszabályi környezet

 • A gépekre vonatkozó új megközelítésű európai irányelv és az azt bevezető magyar rendelet.
 • A műszaki szabályozás új megközelítése.
 • Fontosabb változások az új 2006/42/EK irányelvben.
 • Az Európai Unió gépekre vonatkozó új irányelvének tartalma.
 • A gépek irányelv hatálya.
 • Az előírások betartására kötelezettek.
 • Értelmező meghatározások.
 • Gépek tervezésének és gyártásának követelményei, forgalomba hozataluk és/vagy üzembe helyezésük feltételei az Európai Gazdasági Térségben:
  • alapvető biztonsági és egészségügyi követelmények;
  • gép műszaki dokumentációja;
  • gépek megfelelőségértékelési eljárásai;
  • EK-megfelelőségi nyilatkozat;
  • a CE megfelelőségi jelölés kötelező elhelyezésére vonatkozó előírások.
 • A részben kész gépekre vonatkozó követelmények.

II. A gépek biztonságának és a kockázat kezelésének magyar nemzeti szabvány­rendszere

Alapszabványok

 • A gépek biztonságának meghatározó új alapszabványa az MSZ EN ISO 12100:2011 Gépek biztonsága. A kialakítás általános elvei. Kockázatértékelés és kockázatcsökkentés című szabvány.
 • A gépek biztonsága, általános kérdések.
 • Kockázatelméleti ismeretek.
 • A kockázat mérséklése.
 • Veszélyfeltárási eljárások (alap: az MSZ EN 31010 Kockázatkezelés. Kockázatfelmérési eljárások című szabvány).
 • A gépek biztonsági és egészségvédelmi követelményei.

Kialakítási elvek

 • A mechanikus veszélyforrások elleni védelmek
  • védőburkolatok (MSZ EN 953:1997+A1:2009);
  • védőburkolatokkal összekapcsolt reteszelőberendezések (MSZ EN ISO 14119:2014);
  • biztonsági távolságok, nyílásméretek (MSZ EN ISO 13857:2008, MSZ EN 349:1993+A1:2008);
  • kétkezes vezérlőberendezések (MSZ EN 574:1996+A1:2008);
  • aktív optoelektronikus védőberendezések (fényfüggönyök) alkalmazása, (MSZ EN ISO 13855:2010);
  • önműködő visszakapcsolóval ellátott vezérlőberendezés.
 • Pneumatikus rendszerek biztonsága (MSZ EN ISO 4414:2011)
 • Hidraulikus rendszerek biztonsága (MSZ EN ISO 4413:2011, MSZ 12679:1988, MSZ 12680:1988, MSZ 12769:1988)
 • Vezérlőrendszerek biztonságával összefüggő kérdések (MSZ EN ISO 13849-1:2008)
 • A géptervezés alapvető követelményei (pl. ergonómia, kezelőelemek stb.)
 • Használati utasítás készítése a gépekhez, annak tartalma (MSZ EN ISO 12100:2011, MSZ 775:1979, MSZ 14399:1980)