Tájékoztatás a CEN/TC 411 Bio eredetű termékek európai műszaki bizottságban folyó szabványosítási munkáról

A CEN/TC 411 Bio eredetű termékek európai műszaki bizottság 2011-ben alakult holland vezetéssel. A bizottságnak 27 ország és számos szakmai érdekképviselet a tagja, a szabványosítási munka jelenleg öt munkacsoportban folyik.

A bizottság célkitűzése a bio eredetű termékekre vonatkozó, horizontális megközelítésű szabványok kidolgozása. Ez magában foglalja a terminológiát, a mintavételt, a vizsgálati előírásokat, a bio eredetű tartalom meghatározását, az életciklus-elemzés alkalmazását és az  ezzel való összefüggéseket, a felhasznált biomassza és a végtermékek fenntarthatósági kritériumait, valamint olyan szempontokat, amelyekből adódóan horizontális szinten további harmonizációra van szükség. A munka kiterjed olyan biológiai eredetű oldószerekről szóló szabvány jellegű kiadványok (műszaki előírások, műszaki jelentések) kidolgozására is, amelyek a termék alkalmazhatóságát, biológiai lebonthatóságát, az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátására, a különböző megújuló nyersanyagok mennyiségére gyakorolt hatását tartalmazzák, de nem cél a termék jellemzőinek (pl. a küszöbértéknek) a megadása.

E terület fontosságát 2011. március 7-én az Európai Unió Vállalkozási és Ipari Általános Igazgatósága azzal ismerte el, hogy az ezen a területen fontosnak ítélt, bizonyos európai irányelveket támogató szabványok kidolgozásával az M/429 mandátum keretében megbízta az európai szabványügyi szervezeteket.

A műszaki bizottság eddig három szabványt, illetve szabvány jellegű dokumentumot dolgozott ki, amelyek a következők:

EN 16575:2014 Bio eredetű termékek. Szakszótár című európai szabvány, amelyet az MSZT angol nyelvű magyar nemzeti szabványként vezet be (a 2008/98/EK irányelvhez kapcsolódik).
CEN/TR 16721:2014 Bio eredetű termékek. A bio eredetű tartalom meghatározási módszereinek áttekintése
CEN/TS 16640:2014 Bio eredetű termékek. A termékek bio eredetű széntartalmának meghatározása radiokarbon módszerrel.

A műszaki bizottságban további hat témában kidolgozás alatt álló szabványok, illetve szabvány jellegű dokumentumok a következők:

prEN 16640 A termékek bio eredetű széntartalmának meghatározása radiokarbon módszerrel
prEN 16751 Bio eredetű termékek. Fenntarthatósági kritériumok (a 92/43/EGK, 2000/60/EK és 2008/98/EK irányelvhez kapcsolódik)
prEN 16760 Bio eredetű termékek. Az életciklus értékelése (a 2009/28/EK irányelvhez kapcsolódik)
prEN 16785 Bio eredetű termékek. A bio eredetű tartalom meghatározása radiokarbon módszerrel és elemanalízissel
FprCEN/TS 16766 Bio eredetű oldószerek. Követelmények és vizsgálati módszerek (az 1999/13/EK és az 1907/2006/EK irányelvhez kapcsolódik)
WI=00411004 Bio eredetűtermékek. A B2B jelentés mintája és a kommunikációs jellemzők. Adatlap (a 97/129/EK-irányelvhez kapcsolódik).

Mivel a Magyar Szabványügyi Testületben (MSZT-ben) erre a szakterületre még nem alakult nemzeti szabványosító műszaki bizottság, várjuk a témában érdekelt olyan szakértők jelentkezését, akik az európai munkadokumentumokat angol nyelven véleményezik. További felvilágosítást Kurucz Csilla szabványosító menedzser ad a cs.kurucz@mszt.hu e-mail címen.