Beszámoló
Az építési termékek károsanyag-kibocsátásának értékelése. Milyen hatásai lesznek az új európai szabványok megjelenésének?
szakmai fórumról

A Magyar Szabványügyi Testület székházában 2017. november 30-án rendezett szakmai fórum központi témája volt az építési termékek veszélyesanyag-kibocsátása, a kibocsátott tartalmak mérésének vizsgálati módszereit kidolgozó európai műszaki bizottság megalakítása, célja, feladatai, szervezeti felépítése, az eddig kidolgozott dokumentumai.

A CEN/TC 351 Építési termékek. A veszélyes anyagok kibocsátásának értékelése műszaki bizottság az építményekre vonatkozó 3. alapvető követelmény a higiénia, egészség és környezetvédelem előírásai alapján dolgozik, a DG GROW által a CEN-nek adott M/366 megbízás (mandátum) alapján. A téma előadója a műszaki bizottság holland elnöke, Jerome Bartels volt.

A 3. alapvető követelmény megfogalmazza: „Az építményeket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy életciklusuk alatt higiéniai, egészségi és biztonsági szempontból ne jelentsenek veszélyt sem az azt építőkre, sem a lakókra, sem a szomszédokra, és építésük, használatuk és lebontásuk közben teljes életciklusuk alatt ne gyakoroljanak túlzott hatást sem a környezet minőségére, sem az éghajlatra…"

A 305/2011/EU rendelet követelményeinek alátámasztása érdekében a harmonizált szabványok kidolgozásakor ennek az alapvető követelménynek az érvényre juttatására a továbbiakban fokozott gondot kell fordítani a szabványtervezeteket kidolgozó szakértőknek, együttdolgozva a környezeti kérdésekkel foglalkozó szakértőkkel.

Az elnök az előadása összefoglalásaként továbbá kiemelte:

  • a CEN/TC 351 által készített szabványok horizontális megközelítése egyedülálló;
  • ezekkel a vizsgálati szabványokkal időt és pénzt lehet megtakarítani, továbbá elkerülhető a szükségtelen tesztelés;
  • a kioldódási európai szabványok várhatóan 2018-ban lesznek közzétéve;
  • a termékszabványokat kidolgozó TC-knek már most a 3. alapvető követelmény figyelembe vételével kell megkezdeniük a munkájukat, és ha a validált, európai szabványok szerinti vizsgálati módszerek is rendelkezésre állnak, a károsanyag-kibocsátás határértékeit vagy osztályait is meg lehet határozni.

A témához kapcsolódott az európai szabványosítás kérdésköre. Az elmúlt három évtizedben az európai szabványosítás számos területen sikeresen hozzájárult az uniós politikák és jogszabályok végrehajtásához, továbbá az európai ipar világszintű versenyhelyzetének növeléséhez, közvetve vagy közvetlenül érintve az összes piaci szereplőt, az ipart, a fogyasztókat, a kis- és középvállalkozásokat egyaránt.

Az utóbbi kapcsán Dr. Csiha Csilla külön előadásban mutatta be az SBS-t, azt az európai nonprofit szervezetet, amely a kisvállalkozások szabványügyi egyesülete, és amelyet az Európai Bizottság támogatásával hoztak létre, azzal a céllal, hogy európai, valamint nemzetközi szinten támogassák a kisvállalkozások érdekeit a szabványalkotás során.

A harmonizált európai szabványok egyedülálló szerepe az egységes piacon: a harmonizált európai szabványnak megfelelő termékről vélelmezni kell, hogy a termék az uniós harmonizációs jogszabályok vonatkozó alapvető követelményeinek is megfelel.

Éppen emiatt okoz zavart, hogy néhány éve bizonyos kérdések merültek fel a harmonizált szabványok korszerűsített kiadására vonatkozó hivatkozások közzétételével kapcsolatban (nem harmonizálják) az OJEU-ban. Így nagyon megnőtt a meghirdetésre váró hivatkozások száma, vagyis azoknak a harmonizált szabványoknak a listája, amelyet a CEN már közzétett, de az OJEU-ban még nem hirdettek meg harmonizált szabványként. Amíg ez nem történik meg, az e szabványok szerint gyártott termékeken nem lehet feltüntetni a CE jelet. Ez pedig gátolja e termékek akadálymentes forgalmazását az EU belső piacán.

Ezekről a kérdésekről cserélhettek véleményt a szakmai fórum résztvevői egymással és a CEN/TC 351 európai műszaki bizottság elnökével, aki első kézből származó információkat oszthatott meg az érdeklődőkkel.

Szendy Csabáné
2017. december