Bemutatkozás

A Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) működését a Megbízhatóság, a SZakértelem és a Tapasztalat jellemzi.
A Megbízhatóság garanciája a szabványosításról szóló törvény, amely szerint az MSZT
 • működési szabályai mindenki számára áttekinthetők és nyitottak;
 • működésének feltételeit (szervezeti, pénzügyi) a tagok alkotta Közgyűlés hagyja jóvá;
 • szakmai tevékenységét a Közgyűlés által választott Szabványügyi Tanács segíti és kíséri figyelemmel;
 • gazdálkodását, pénzügyi helyzetét független Pénzügyi Ellenőrző Bizottság ellenőrzi;
 • törvényességi felügyeletét a Kormány látja el.

A Szakértelem garanciája

 • a közel kétszáz szabványosító bizottságban dolgozó mintegy háromezer ipari, egyetemi, kutatóintézeti, vizsgálóintézeti szakember;
 • a harminckilenc szakterületen működő közel nyolcvan, magas képzettségű auditor;
 • a Magyar Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) és a Szlovák Nemzeti Akkreditáló Szolgálat (SNAS) )által akkreditált tanúsítási rendszerek;
 • a nemzetközi (ISO, IEC) és az európai (CEN, CENELEC, ETSI) szabványügyi szervezetekben, valamint a rendszertanúsítók nemzetközi hálózatában (IQNet) a teljes jogú tagság;
 • a szakemberek és az auditorok állandó képzése európai és hazai (kormányzati) elismertségű, szakmát adó és továbbképző tanfolyamokon;
 • a Magyar Szabványügyi Testület széleskörű tanúsítási szolgáltatásaival áll ügyfelei rendelkezésére;
 • szakértőink hazai és nemzetközi szinten elismert és hatékony tanúsítási szolgáltatást nyújtanak, továbbá szervezetünk gondoskodik minősített auditoraink /70-80 fő/ állandó továbbképzéséről.

A Tapasztalat garanciája

 • az 1921. óta felhalmozott szakmai, szervezési, érdekképviseleti, nemzetközi kapcsolattartó tevékenység;
 • a kezdetben független (1921-1948), később (1948-1995) államigazgatási, majd ezt követően (1995-tól) újra független szervezetként való működés;
 • az 1990-ben elkezdett, az európai szabványügyi szervezetekben a teljes jogú tagság eléréséhez (2003) szükséges szervezési, működési és pénzügyi átalakulás;
 • a szabványnak való megfelelőség igazolás gyakorlata;
 • az 1995-ig végzett akkreditációs tevékenység;
 • az 1990-től végzett rendszertanúsítási tevékenység;
 • a nemzetközi villamosipari szabványosításban (IEC) 1906-ban, az egyéb szabványosításban (ISO) 1948-ban, az európai szabványosításban (CEN, CENELEC, ETSI) 2003-ban, a rendszertanúsítók nemzetközi hálózatában (IQNet) 1998-ban megkezdett aktív tevékenység.

Az előzőekből adódóan a Magyar Szabványügyi Testület tanúsítási szolgáltatásainak jellemzői:

 • értékarányos ár;
 • integrált rendszerek auditálására képes auditorok;
 • működő rendszerek esetében - ráépített audittal - integrált rendszer audit;
 • többnyelvű audit;
 • hozzáadott érték-elvű tanúsítás;
 • rugalmas, áttekinthető, egyszerű, a megrendelőre szabott ügyintézés;
 • egyedi igények maximális figyelembe vétele;
 • nemzetközileg elismert tanúsítvány (32 országban, az Európai Közösség minden országában) külön eljárás nélkül;
 • a tanúsítási (szabványosítási) tevékenységgel kapcsolatos legfrissebb, naprakész információk ismerete, átadása és alkalmazása;
 • vevőközpontú szolgáltatás;
 • magas szakmai felkészültségű és nagy tapasztalatú auditorok alkalmazása.

További tevékenységek

 • Közös auditok végzése IQNet tagszervezetekkel;
 • Tanúsítási tevékenység végzése Romániában alvállalkozónk, az UNICERT közreműködésével
 • Tájékoztatás az európai és nemzetközi tanúsító szervezetek munkájáról, illetve az MSZT velük való kapcsolatáról;
 • Kapcsolattartás a "Magyarországi Tanúsított Cégek ISO 9000 Fóruma" Közhasznú társadalmi szervezettel.