Az új élelmiszer-mikrobiológiai szabványok bemutatása

A korábbi sikeres mikrobiológia fórum példáját követve, az ez évi májusi fórum résztvevői tájékoztatást kapnak az új, magyar nyelven megjelenő mikrobiológia témájú szabványokról, valamint a lényeges változásokról az előző kiadásokhoz képest. Az Agrárminisztérium támogatásának köszönhetően idén többek között a következő nemzetközi szabványok magyar nyelvű változata jelent meg:

  • MSZ EN ISO 11133:2019 Élelmiszer, takarmány és víz mikrobiológiája. A tápközegek előkészítése, előállítása, tárolása és teljesítményvizsgálata (ISO 11133:2014, 2014. 11. 01-jei helyesbített változat + Amd 1:2018) EGYESÍTETT VÁLTOZAT
  • MSZ EN ISO 6887-1:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták előkészítése, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 1. rész: Az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítésének általános szabályai (ISO 6887-1:2017)
  • MSZ EN ISO 6887-2:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták előkészítése, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 2. rész: A hús és a húskészítmények előkészítésének specifikus szabályai (ISO 6887-2:2017)
  • MSZ EN ISO 6887-3:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták előkészítése, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 3. rész: A halak és a halászati termékek előkészítésének specifikus szabályai (ISO 6887-3:2017)
  • MSZ EN ISO 6887-4:2017 Az élelmiszerlánc mikrobiológiája. A vizsgálati minták előkészítése, az alapszuszpenzió és a decimális hígítások elkészítése mikrobiológiai vizsgálathoz. 4. rész: Különféle termékek előkészítésének specifikus szabályai (ISO 6887-4:2017)

A fórum első részében az ISO 11133:2014 2014. 11. 01-jei helyesbített változatát és a 2018-ban kiadott 1. módosítását egybeszerkesztve tartalmazó,  116 oldal terjedelmű MSZ EN ISO 11133:2019 lesz bemutatva.
Minden tradicionális mikrobiológiai tenyésztési technikában és számos alternatív technikában tápközegeket használnak. Sokféle összetételű tápközeg kapható a kereskedelemben és még több, speciális növekedési célokra kifejlesztettet ír le az irodalom. Számos vizsgálat és eljárás az állandó és reprodukálható eredményeket biztosító tápközegeken nyugszik. A megalapozott teljesítménykövetelményeknek megfelelő tápközegek előfeltételei bármely megbízható mikrobiológiai munkának. Így megfelelő vizsgálatokat kell végrehajtani a következők bemutatására:
a) minden egyes tápközegkészítmény elfogadhatósága,
b) a tápközeg „a célnak megfelel”, és
c) a tápközeg következetes eredményt tud-e adni.
A résztvevők választ kapnak többek között arra a kérdésre, hogy ez a három kritérium hogyan képezi a belső minőség-ellenőrzési eljárások lényegi részét, és a tápközegek hatékony figyelemmel kísérését hogyan lehet megfelelően dokumentálni. Ráadásul az ebben a nemzetközi szabványban leírt módszerekkel mért átvételi feltételek minden (élelmiszer-, takarmány- és vízvizsgálattal foglalkozó) mikrobiológiai laboratóriumban használhatók a tápközeg produktív, szelektív és/vagy elektív tulajdonságainak megítélésére.

A fórum második része az MSZ EN ISO 6887 szabványsorozat változásairól fog szólni. Az MSZT 2019. áprilisban adta ki az MSZ EN ISO 6887 első négy részét magyar nyelven, így 15 év után ismét magyar nyelven állnak rendelkezésre ezek a szabványok, amelyek változásairól neves szakemberek fognak tájékoztatást adni.
A sorozat első része általános szabályokat ír elő az emberi vagy állati fogyasztásra szánt termékek mikrobiológiai vizsgálatához szükséges alapszuszpenzió és a decimális hígítások aerob elkészítéséhez. A szabványsorozat többi részét pedig az előszavukban említett specifikus termékcsoportok előkészítésére kell alkalmazni, úgymint hús és húskészítmények, halak és halászati termékek, valamint különféle termékek.

A fórumon való részvétel a mikrobiológiai vizsgálatokat végző szervezetek (táptalajgyártók, hatósági laboratóriumok, vizsgálólaboratóriumok) számára ajánlatos abból a célból, hogy megismerjék az új szabványok szerinti változásokat, és ezzel megkönnyítsék az áttérésüket az új szabványok alkalmazására. A fórum lezárásaként lehetőség lesz a felvetődő szakmai kérdések megvitatására, szakmai eszmecserére is.

Tervezett program
Jelentkezési lap
Szabványmegrendelő lap