Az MSZT is aláírja a Közös szabványosítási kezdeményezést (JIS)

Az Európai Bizottság (EB) mindig nagy jelentőséget tulajdonított a szabványoknak. Azt, hogy ez az álláspont csak tovább erősödött, bizonyítják azok a közlemények és jelentések, amelyeket a Bizottság 2016-ban tett közzé.

Az európai szabványok előnyeit illetően a hangsúly áthelyeződött az európai szabványoknak köszönhetően már lényegében egységes belső piac működéséről az európai gazdaság versenyképességének javítására, új munkahelyek teremtésére és az innováció támogatására.

Ez indokolja, hogy az európai szabványosítás 2017. évi munkaprogramjára vonatkozó előterjesztésben a szabványkidolgozás súlyponti területeként a szolgáltatások és az IKT-szektor van meghatározva, elismerve a gazdaságban játszott szerepüket.

Napjainkban, ahol a digitális és okos technológiák mind gyakoribbakká válnak, egyre nehezebb meghúzni a határt, hogy mi a digitális és mi a nem digitális. Például a háztartásokban az olyan berendezések, mint a mosógép vagy a hűtőgép egyre okosabbak lesznek, és a fűtőrendszereket csatlakoztatni lehet az internethez. Mindeközben a munkahelyeken a berendezések és gépek minden típusába be vannak építve a digitális interfészek. Ezért szükségszerű a szabványosítás minden tevékenységi területét átfogó megközelítés, aminek tükröződni kell az Európai Bizottság, az európai szabványosító szervezetek és a többi érdekelt közötti együttműködésben is.

A Bizottság javaslatot tett az IKT-szabványosítás felgyorsítására vonatkozó konkrét intézkedésekre a következő 5 fontos területre koncentrálva: 5G, a számítási felhő, a dolgok internete (IoT), adattechnológiák és kiberbiztonság. A Bizottság javasolja a szolgáltatási szektor súlyponti területként való besorolásának megújítását is, hiszen az EU gazdaságának 70%-át a szolgáltatások adják, azonban az európai szabványoknak csak 2%-a vonatkozik a szolgáltatásokra. Az egységes szabványok hiánya akadályozhatja a szolgáltatások határokon át való nyújtását. Más hasonló kezdeményezéseket kiegészítve, a Bizottság javasolja, hogy az önkéntes európai szolgáltatási szabványok tervezett kidolgozása kapjon kiemelt szerepet és támogatást.
A Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy minden gazdasági ágazat és tevékenység, így a digitális technológiák területén is következetes, egységes és integrált  irányvonalat fog követni.  

Ugyanakkor a Bizottság bővíteni igyekszik az európai szabványosítás támogatását, gazdasági, társadalmi és politikai bázisát a „Közös szabványosítási kezdeményezés" (JIS) keretein belül. A JIS a hosszú előkészítési szakaszt követően 2016. június 13-án lett közzé téve Amszterdamban, az Európai Tanács holland elnöksége által szervezett konferencia során. Az Európai Bizottság, az EFTA, az európai szabványosító szervezetek (CEN, CENELEC és az ETSI) mellett a JIS-ben részt fog venni az érdekeltek széles köre, többek között európai ipari szövetségek, társadalmi érdekcsoportok, a nemzeti szabványügyi szervezetek. Természetesen az MSZT is aláírja a kezdeményezést és lehetőségeihez mérten aktív szerepet vállal az együttműködésben. A JIS célja, hogy az érdekeltek lehető legszélesebb körét állítsa a szabványosítás mellé az európai gazdasági fejlődés érdekében, így még bármely érdekelt jogi személyiséggel rendelkező szervezet csatlakozhat a kezdeményezéshez annak aláírásával. Az aláírás nem jelent kötelezettséget, de lehetőséget teremt a következő évek európai szabványosítási irányvonalának kialakításában való részvételre. Az aláírás helyett támogató nyilatkozatot is lehet küldeni a Bizottságnak a 'GROW-JOINT-INITIATIVE@ec.europa.eu' e-mail-címre, az aláírók és támogatók körét pedig hamarosan mindenki számára elérhetően közzéteszik.

Az előzőekben összefoglalt szabványosítási kezdeményezéseket részletesen az Európai Bizottság következő közleményei és jelentései tartalmazzák.

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17222/attachments/1/translations/en/renditions/native
The modernisation of the standardisation system was announced in the Single Market Strategy and complements the Communication on ICT standardisation Priorities for the Digital Single Market adopted in April 2016.
MEMO/16/1963 European Commission - Fact Sheet: COMMISSION TAKES STEPS TO MODERNISE EU'S STANDARDISATION POLICY
Communication: European standards for the 21st century
Dedicated Guidance on service standards: Tapping potential of European service standards to help Europe's consumers and businesses
Article 24 Report and REFIT evaluation Staff Working Document
The Annual Union work programme for European standardisation for 2017

Szabó József
2016. július