Az MSZT-AKADÉMIA hírei

SZAKMAI FÓRUM

A hegesztéstechnológia minősítése, az MSZ EN ISO 15614-1:2017 értelmezése és alkalmazása

Időpont: 2018. március 21.

Az MSZT elkészítette és 2018. február 1-jén kiadta az MSZ EN ISO 15614-1:2017 Fémek hegesztési utasítása és hegesztéstechnológiájának minősítése. A hegesztéstechnológia vizsgálata. 1. rész: Acélok ív- és lánghegesztése, valamint nikkel és ötvözetei ívhegesztése szabvány magyar nyelvű változatát az ÉMI-TÜV SÜD Kft., a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés, valamint a TÜV Rheinland InterCert Kft. hozzájárulásának köszönhetően. Ettől az időponttól kezdve minden új hegesztéstechnológiát e szabvány szerint kell minősíteni, de lehetséges az e kiadásnak megfelelő új érvényességi tartományt képezni egy korábban minősített WPQR alapján is, ha teljesül az új szabvány szerinti vizsgálati követelmények műszaki tartalma.
Milyen változásokat hozott az új szabvány? Hogyan kell helyesen értelmezni az érvényességi tartományokat? Ezekre és a szabványhoz kapcsolódó egyéb kérdésekre igyekszik az MSZT felkészült előadók segítségével tájékoztatást nyújtani a szabvány alkalmazói számára a 2018. március 21-i, A hegesztéstechnológia minősítése, az MSZ EN ISO 15614-1:2017 értelmezése és alkalmazása  szakmai fórumon, amely alkalmat kínál tapasztalatcserére, a felmerülő kérdések megvitatására is.
A szakmai konferencián az MSZ EN ISO 15614-1:2017 magyar nyelvű változatát megrendelők kedvezményes áron vehetnek részt.
Amennyiben a szakmai fórum felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését.

Tervezett program                                       Jelentkezési lap

A szakmai fórummal kapcsolatban további tájékoztatást ad: Szabó József, e-mail-cím: j.szabo@mszt.hu

KÉPZÉSEK

HACCP-rendszergazda

Időpont: 2018. március 27–28.

Ajánljuk: az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszert működtető vagy kiépíteni szándékozó vállalatok, intézmények, szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és irányításába bevont, különösen az azért felelős személyek számára, illetve azoknak, akiket az élelmiszer-biztonság kérdése érint.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – HACCP rendszergazda (HACCP RG) – oklevél.

Minőségügyi megbízott (MIR MB) Az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ ISO/TS 9002:2017 alapján

Időpont: 2018. április 9., április 12–13.

Ajánljuk:olyan vállalatok, intézmények és szervezetek közép- és felsővezetőinek, minőségügyi szakembereinek és vezetőinek, leendő minőségügyi megbízottainak, akik kiépíteni vagy tökéletesíteni kívánják a minőségirányítási rendszert.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Minőségügyi megbízott – oklevél.

Minőségügyi belső auditor (MIR BA) Az MSZ EN ISO 19011:2012 alapján

Időpont: 2018. április 9–11.

Ajánljuk:az MSZ EN ISO 9001:2015 szerinti minőségirányítási rendszert kiépítő, működtető vagy fejleszteni kívánó szervezetek irányítási rendszerének fejlesztésébe, ellenőrzésébe és belső auditálásába bevont, illetve azért felelős személyek számára.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető:az MSZT által kiállított – Minőségügyi belső auditor – oklevél, valamint nemzetközi elismerést adó, angol nyelvű – ISO 9001 Internal Auditor – IQNet-oklevél.

Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora (ÉBIR BA) (MSZ EN ISO 22000:2005, MSZ ISO 22004:2015, HACCP) Az MSZ EN ISO 19011:2012 alapján

Időpont: 2018. április 16–18.

Ajánljuk:élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek ellenőrzésében, belső auditjában és működtetésében közreműködő szakembereknek.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Élelmiszer-biztonsági irányítási rendszerek belső auditora – oklevél.

Kockázati menedzser Az MSZ ISO 31000, az MSZ EN 31010 és az MSZ 13073 alapján

Időpont: 2018. április 17–18.

Ajánljuk:a vonatkozó szabványok alapján kockázatmenedzsment-rendszert bevezetni és/vagy működtetni szándékozó szervezeteknél a stratégiai és üzleti tervezéssel, a projektek tervezésével és megvalósításával foglalkozó szakembereknek, folyamatmenedzsereknek (kockázatgazdáknak), minőségügyi vezetőknek, belső ellenőrzéssel foglalkozó szakértőknek, biztonsági területeken dolgozó szakembereknek, továbbá mindenki másnak, akit a kockázatfelmérés és -kezelés érdekel.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető:az MSZT által kiállított – Kockázati menedzser – tanúsítvány.

Környezeti megbízott (KIR MB) Az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 14004:2016 alapján

Időpont: 2018. április 23., április 26–27.

Ajánljuk:olyan vállalatok, intézmények és szervezetek középvezetői, leendő környezeti megbízottai, környezetközpontú irányítással foglalkozó szakemberei számára, akik környezetközpontú irányítási rendszert szándékoznak kiépíteni, vagy a meglévő rendszert kívánják továbbfejleszteni, tökéletesíteni.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető:az MSZT által kiállított – Környezeti megbízott – oklevél.

Környezeti belső auditor (KIR BA)

Az MSZ EN ISO 19011:2012 és az MSZ EN ISO 14001:2015 alapján

Időpont: 2018. április 23–25.

Ajánljuk:olyan vállalatok, intézmények, szervezetek szakemberei számára, akik környezetközpontú irányítási rendszert működtetnek vagy kívánnak kiépíteni, illetve KIR-területen dolgozó szakembereknek, környezeti megbízottaknak, rendszerépítőknek, a rendszer dokumentációját kezelő és naprakészen tartó személyeknek.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Környezeti belső auditor – oklevél, valamint a nemzetközi elismerést adó, angol nyelvű – ISO 14001 Internal Auditor – IQNet-oklevél.

SZINTEN TARTÓ KÉPZÉS

Az ISO 9001:2015 szerinti változások az MSZ ISO/TS 9002:2017 alapján

Összevont minőségirányítási felkészítő és szinten tartó képzés rendszermenedzserek, auditorok, belső auditorok és megbízottak számára

Időpont: 2018. április 19.

Ajánljuk: MIR-megbízottak, rendszermenedzserek, belső auditorok és auditorok számára.

Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Az ISO 9001:2015 alkalmazására sikeresen felkészült – oklevél.

Korábban megszerzett MIR belső auditori vagy megbízotti képesítést igazolók számára: az MSZT által kiállított – Az ISO 9001:2015 alkalmazására sikeresen felkészült belső auditor vagy Az ISO 9001:2015 alkalmazására sikeresen felkészült megbízott – oklevél.

A MIR rendszermenedzseri vagy auditori MSZT-tanúsítványok érvényességi idejét az MSZT a részvétel alapján meghosszabbítja.

MSZT_AKADEMIA


Az MSZT képzéseinek és szakmai fórumainak befizetett résztvevői kedvezménnyel vásárolhatják meg a témához kapcsolódó szabványokat.

Az MSZT képzéseiről, szakmai fórumairól érdeklődni a 061 4566 925 telefonszámon, jelentkezni a honlapunkon (www.mszt.hu) elérhető, értelemszerűen kitöltött és cégszerűen aláírt Jelentkezési lap(ok)  oktatas@mszt.hu címre történő megküldésével lehet.