Az MSZT-AKADÉMIA hírei

Képzések

Környezeti megbízott (KIR MB) Az MSZ EN ISO 14001:2015 és az MSZ EN ISO 14004:2016 alapján
Időpont: 2018. április 23., 26–27.
Ajánljuk:olyan vállalatok, intézmények és szervezetek középvezetői, leendő környezeti megbízottai, környezetközpontú irányítással foglalkozó szakemberei számára, akik környezetközpontú irányítási rendszert szándékoznak kiépíteni, vagy a meglévő rendszert kívánják továbbfejleszteni, tökéletesíteni.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető:az MSZT által kiállított – Környezeti megbízott – oklevél.

Környezeti belső auditor (KIR BA)
Az MSZ EN ISO 19011:2012 és az MSZ EN ISO 14001:2015 alapján
Időpont: 2018. április 23–25.
Ajánljuk:olyan vállalatok, intézmények, szervezetek szakemberei számára, akik környezetközpontú irányítási rendszert működtetnek vagy kívánnak kiépíteni, illetve KIR-területen dolgozó szakembereknek, környezeti megbízottaknak, rendszerépítőknek, a rendszer dokumentációját kezelő és naprakészen tartó személyeknek.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Környezeti belső auditor – oklevél, valamint a nemzetközi elismerést adó, angol nyelvű – ISO 14001 Internal Auditor – IQNet-oklevél.

Információbiztonsági belső auditor (IBIR BA)
Az MSZ ISO/IEC 27001:2014 alapján
Időpont: 2018. május 7–9.
Ajánljuk:vállalatok, szervezetek és intézmények információbiztonsági irányítási rendszerének fejlesztésében, ellenőrzésében és belső auditálásában részt vevők számára.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Információ­biztonsági belső auditor – oklevél.

Energiairányítási rendszermenedzser (EIR RM)
Az MSZ EN ISO 50001:2012 alapján
Időpont: 2018. május 8–11.
Ajánljuk:létesítményvezetők, ügyvezetők, pénzügyi igazgatók; környezetvédelmi vezetők és menedzserek; energiagazdálkodási mérnökök; energetikai tanácsadók, szakreferensek; energiapolitikai fejlesztők és menedzserek; építészek és műszaki vezetők, ellenőrök; valamint energiafelügyeleti szervezetek részére.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Energiairányítási rendszermenedzser – tanúsítvány.
A tanúsítvány érvényessége 5 év, amely a vizsgaszabályzat szerinti feltételek teljesítése esetén többször meghosszabbítható.

Az MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti változások az MSZ EN ISO 14004:2016 alapján
Összevont környezetközpontú felkészítő és szinten tartó képzés rendszermenedzserek, auditorok, belső auditorok és megbízottak számára
Időpont: 2018. május 15.
Ajánljuk: KIR-megbízottak, rendszermenedzserek, belső auditorok és auditorok számára.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Az ISO 14001:2015 alkalmazására sikeresen felkészült – oklevél.
Korábban megszerzett KIR belső auditori vagy megbízotti képesítést igazolók számára az MSZT által kiállított – Az ISO 14001:2015 alkalmazására sikeresen felkészült belső auditor vagy Az ISO 14001:2015 alkalmazására sikeresen felkészült megbízott – oklevél.
A KIR rendszermenedzseri vagy auditori MSZT-tanúsítványok érvényességi idejét az MSZT a részvétel alapján meghosszabbítja.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság (MEBIR) szinten tartó képzése (MSZ/T ISO/DIS 45001:2017)
Időpont: 2018. május 17.
Ajánljuk: minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerekben, valamint munkabiztonságban, foglalkozás-egészségügyben és munkahigiénia területén jártas szakembereknek, továbbá munkavédelmi felügyelőknek.
Megszerezhető   az MSZT-tanúsítvány érvényességének meghosszabbítása, vagy az MSZT által kiállított látogatási oklevél.

Minőségügy munkavédelmi szakemberek számára
Időpont: 2018. május 22.
Ajánljuk: elsősorban munkavédelmi munkakörben dolgozók, munkavédelmi szolgáltatást végzők, munkavédelmi képviselők számára.
Megszerezhető:az MSZT által kiállított oklevél.

Energiairányítási felkészítő és szinten tartó
Összevont energiairányítási felkészítő és szinten tartó képzés az ISO/DIS 50001:2017 alapján
Időpont: 2018. május 23.
Ajánljuk: EIR-megbízottak, rendszermenedzserek, belső auditorok, auditorok és energetikai szakreferensek, illetve energetikai auditorok számára.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: a korábban megszerzett EIR belső auditori vagy menedzseri képesítést igazolók számára az MSZT által kiállított – Az ISO 50001:2011 alkalmazására sikeresen felkészült belső auditor – oklevél, valamint az EIR rendszermenedzseri tanúsítványok érvényességének meghosszabbítása.

Mérésügyi ismeretek munkavédelmi szakemberek számára
Időpont: 2018. május 24.
Ajánljuk: elsősorban munkavédelmi munkakörben dolgozók, munkavédelmi szolgáltatást végzők, munkavédelmi képviselők számára.
Megszerezhető: az MSZT által kiállított oklevél.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) megbízottja (MEBIR MB)
Az MSZ/T ISO/DIS 45001:2017 alapján
Időpont: 2018. május 28., május 31. – június 1.
Ajánljuk:olyan szervezetek szakemberei számára, akik a munkavégzés feltételeit megfelelő módon kívánják megteremteni, ellenőrizni és fenntartani, továbbá a jogkövető magatartást a vállalat vezetése a dolgozók bevonásával kívánja megvalósítani, azaz MEBIR-rendszert építenek ki vagy működtetnek.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – MEBIR-megbízott – oklevél.

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerének (MEBIR) belső auditora (MEBIR BA)
Az MSZ/T ISO/DIS 45001:2017 és az MSZ EN ISO 19011:2012 alapján
Időpont: 2018. május 28–30.
Ajánljuk:Az MSZ/T ISO/DIS 45001 szerinti MEBIR-rendszert működtető vagy kiépíteni kívánó vállalatok, intézmények, szervezetek szakemberei számára, továbbá irányítási rendszerek fejlesztésébe, ellenőrzésébe és belső auditálásába bevont, illetve azért felelős személyek számára.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – MEBIR belső auditor – oklevél.

Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerinti változások
Összevont felkészítő és szinten tartó képzés vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok számára
Időpont: 2018. május 31.
Ajánljuk: a laboratóriumok vezetői, rendszermenedzserei, belső auditorai, auditorok és akkreditálók számára.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított – Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 alkalmazására sikeresen felkészült – oklevél.

Zajvédelem munkavédelmi szakemberek számára
Időpont: 2018. június 5.
Ajánljuk: elsősorban munkavédelmi munkakörben dolgozók, munkavédelmi szolgáltatást végzők, munkavédelmi képviselők számára.
Megszerezhető: az MSZT által kiállított oklevél.

Munkavédelmi képviselők továbbképzése
Időpont: 2018. június 7.
A képzés célja: A munkavédelemről szóló – többször módosított – 1993. évi XCIII. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavállalók munkavédelmi képviselő(ke)t válasszanak maguk közül. Továbbá a munkáltatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy a megválasztott képviselő(k) egy – ötéves – választási ciklusban
a)      a megválasztást követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben,
b)      ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben vegyen(ek) részt.
Ez a képzés a b) pont szerinti továbbképzést szolgálja.
Megszerezhető: az MSZT által kiállított oklevél.

Nem villamos robbanásbiztos berendezések
Időpont: 2018. június 7.
Ajánljuk: a robbanásbiztos berendezéseket üzembe helyező, üzemeltető, ellenőrző, karbantartó, felülvizsgáló személyek számára.
A jelentkezés feltétele: a 21/2010 NFGM rendelet szerinti robbanásbiztonság-technikára vonatkozó vagy azzal egyenértékű kompetencia (kezelő, karbantartó, vezető), robbanásbiztos berendezés gyártója, robbanásbiztos technológia üzemeltetője, karbantartó vagy javító.
Sikeres vizsga esetén megszerezhető: az MSZT által kiállított oklevél, mellyel igazoljuk, hogy a résztvevő a robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések új szabványainak alkalmazására felkészült.

MSZT_AKADEMIA


Az MSZT képzéseinek és szakmai fórumainak befizetett résztvevői kedvezménnyel vásárolhatják meg a témához kapcsolódó szabványokat.

Az MSZT képzéseiről, szakmai fórumairól érdeklődni a 061 4566 925 telefonszámon, jelentkezni a honlapunkon (www.mszt.hu) elérhető, értelemszerűen kitöltött és cégszerűen aláírt Jelentkezési lap(ok)  oktatas@mszt.hu címre történő megküldésével lehet.