FELHÍVÁS
Az MSZ EN ISO 13790 magyar nyelvű változatának kidolgozása

A Magyar Szabványügyi Testület elkezdte az MSZ EN ISO 13790 Épületek energetikai teljesítőképessége. A fűtési és hűtési energiaigény számítása (ISO 13790:2008) című szabvány magyar nyelvű változatának kidolgozását.

A szabvány magyar nyelvű változatának kidolgozását az érdekeltekkel kibővített MSZT/MB 106 Épületek és épületszerkezetek hővédelme műszaki bizottság végzi. A Magyar Szabványügyi Testület 2015. április 3-ig várja a témában érdekelt azon szervezetek/személyek jelentkezését, akik az előirányzott szabványosítási munkában részt kívánnak venni.

A jelentkezőknek további tájékoztatással Kondorosi Dóra szabványosító menedzser (d.kondorosi@mszt.hu) szolgál.

2015. március