skyscrapers-529684_640.jpgAz intelligens városok teljesítményének mérése

Az ISO/TS 37151 műszaki előírás

Az „intelligens" jelzővel ellátott kifejezéseket egyre gyakrabban használjuk mindennapjaink során, s ez a minősítés a használati tárgyakon túl már a bonyolultabb rendszerek megnevezésének jelzőjévé is vált. Intelligens városnak (smart city) azt a gazdaságilag és infrastrukturálisan jól szervezett közösségi formát nevezhetjük, melynél olyan városfejlesztési koncepciók érvényesülnek, amelyek az élhetőbb, tudatosabb és jobb életminőséget kínáló városokra jellemzők. Éppen ezért egyre több közösség törekszik a szolgáltatások fenntarthatóbbá tételére.

Az ISO/TS 37151 Smart community infrastructures. Principles and requirements for performance metrics műszaki előírás 14 kategóriában vázolja fel az alapvető közösségi igényeket a lakosság, a városvezetés és a környezet szempontjából az intelligens közösségi infrastruktúra teljesítményének mérésére. Ilyen tipikus közösségi infrastrukturális tényező az energia, a víz, a szállítás, a hulladékkezelés, valamint az infokommunikációs technológiai rendszerek, melyeket a fenntartható fejlődés fényében tökéletesíthetünk.

A szabvány nem csak mutatókat tartalmaz, hanem segít összehasonlítani és kiválasztani a megfelelő közbeszerzési javaslatokat a termékek gyártása és a szolgáltatások nyújtása során, hosszú távon javítva ezzel a lakosság életszínvonalát.

Dr. Yoshiaki Ichikawa, az ISO/TC 268/SC 1 albizottság elnöke a műszaki előírás kidolgozásakor megállapította, hogy a városvezetés és városrendezés bizonyos folyamatai és módszerei eddig nem voltak nyilvánosan hozzáférhetők. A problémát abban látta, hogy az átláthatóság hiánya megnehezíti az állam, az önkormányzatok, a várostervezők, valamint a közösségi infrastruktúra üzemeltetőinek zökkenőmentes működését. Világossá vált tehát, hogy globálisan harmonizált mutatókra van szükség.

Ezért e szabvány elsősorban a városvezetés számára lehet hasznos, beleértve a polgármestereket, városi hivatalnokokat és a megválasztott tisztségviselőket, az infrastruktúra üzemeltetőit, valamint a fejlesztési ügynökségeket és befektetőket. A dokumentum iránymutatást ad és segít kiválasztani a fejlesztési projektek közül a legcélravezetőbbet, illetve olyan szempontokat ajánl, melyekkel összehasonlítható a szolgáltatók összes javaslata a meghatározott (szabványosított) kritériumok alapján. Alkalmazásával ellenőrizhető, hogy a felhasználók keresleti igénye teljes mértékben teljesül-e, valamint tisztázza az infrastrukturális termékek és szolgáltatások beszerzési előírásait.

A szabvány megvásárolható az MSZT Szabványboltjában  vagy megrendelhető a kiado@mszt.hu e-mail-címen a Megrendelőlap kitöltésével.

Érdeklődés esetén a nemzetközi szabvány nemzeti szabványként való bevezetésére, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
szabvtit@mszt.hu

Forráshttp://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref2001

2015. november