Az innováció egységes értelmezése

Az innováció a szervezetek sikerének egyik meghatározó hajtóereje, ezért az egységes értelmezés érdekében a Magyar Szabványügyi Testület 2014. február 1-jén kiadta az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 Az innováció menedzselése 1. rész: Innovációirányítási rendszer (Innovation Management. Part 1: Innovation Management System) angol nyelvű szabvány magyar nyelvű változatának tervezetét. A tervezet hivatkozási száma: mtMSZ CEN/TS 16555-1:2013.

A szabvány forrását képező CEN/TS 16555-1:2013-at a CEN/TC 389 „Innovation Management” európai műszaki bizottság dolgozta ki. Ennek a bizottságnak az a feladata, hogy támogassa az európai innovációs kultúrát, felgyorsítsa az innovációt a belföldi és a globális piacokon és elősegítse a közpénzekkel támogatott innovációs folyamatok egységes menedzselési módszereinek elterjedését, különös tekintettel az innovációs pályázatok kiírására és értékelésére.

A szabvány útmutatást ad innovációirányítási rendszer (IMS) létrehozásához és fenntartásához. A rendszert mind állami, mind magánszervezet alkalmazhatja függetlenül annak típusától vagy méretétől.

Az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 szabvány elősegíti:

  • a szervezeten belüli, innovációval kapcsolatos összefüggések megértését;
  • z innovációs folyamatokban a felső vezetők szerepének és elkötelezettségének kialakítását;
  • a sikeres innováció megtervezését;
  • az innovációt előmozdító/hajtó tényezők azonosítását és erősítését;
  • az innovációirányítási folyamat kidolgozását;
  • az innivációirányítási rendszer teljesítményének értékelését és javítását;
  • az innovációirányítási módszerek megértését és alkalmazását.

Az előzőek ismeretében a szervezetek növelni tudják IMS-tudatosságukat, ki tudják alakítani rendszerüket, növelhetik innovációs teljesítőképességüket, aminek eredményeként értéket hoznak létre saját maguk és a tevékenységükben érdekelt partnereik számára.

A szabványban ismertetett innovációirányítási rendszer a PDCA (plan – do – check – act; tervezd – csináld – ellenőrizd – cselekedj) elvet követi, ezért integrálható a szervezeten belül már működő irányítási rendszerekbe (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001 stb.), de független, önálló rendszerként is kiépíthető.

Az innovációirányítási rendszer fő elemeit a következő ábra szemlélteti:

A rendszer elemeivel kapcsolatos ismeretek a szabványban külön fejezetekben találhatók, ami nagymértékben megkönnyíti, illetve lehetővé teszi az IMS-rendszer logikus sorrend szerinti, lépésről lépésre történő kialakítását.

Az MSZ CEN/TS 16555-1:2013 magyar nyelvű változatának tervezete (mtMSZ CEN/TS 16555-1:2013) kétnyelvű, a magyar mellett az eredeti angol szöveget is tartalmazza. A tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket 2014. május 8-ig várjuk az erika.boros@mszt.hu e-mail címre.

A tervezet megvásárlói az ezt igazoló számla bemutatásakor a tervezetet felváltó magyar nyelvű szabvány vételárából 40% kedvezményt kapnak.