Az ingatlanközvetítés követelményeinek egységesítése Európában

Az Európai Szabványügyi Bizottságon belül (CEN) 2008-ban alakult meg az a műszaki bizottság (CEN/TC 373), amely az ingatlanközvetítői szolgáltatás egységes európai szabályozását kívánta megalapozni. A bizottság titkárságát Ausztria Szabványügyi Intézete látja el.

A műszaki bizottság 2009. május 20-án hagyta jóvá az EN 15733:2009 Ingatlanközvetítési szolgáltatások. Az ingatlanközvetítő szolgáltatások nyújtásának követelményei azonosító jelzetű és című európai szabványt, amely olyan általános követelményeket ad meg, amellyel biztosítható a magas színvonalú szakmai szolgáltatás az ingatlanközvetítés területén.

A szabvány egységesíti a területen lévő olyan szakkifejezéseket, mint pl. ingatlanközvetítő, ügyfél, eladó és vevő. Meghatározza, hogy milyen tájékoztatást kell nyújtani az ügyfélkapcsolat során a vevő és az eladó számára. Külön kitér az ügyfél és a közvetítő közötti megállapodás minimális tartalmi követelményeire, vagyis arra, hogy a megállapodásnak mit kell mindenképpen tartalmaznia, és azt is, hogy mikor állapítható meg összeférhetetlenség. Az ügyfélnek nyújtandó információk tekintetében olyan részletekre is kitér, mint pl. mikor helyezhető ki az „eladó” tábla.

Az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatás színvonalának javítása érdekében a szabvány meghatározza, hogy az ingatlanközvetítőnek milyen képesítéssel és milyen ismeretekkel kell rendelkeznie. Külön kitér a biztosítás kérdésére is, vagyis:

Az ingatlanközvetítőknek gondoskodniuk kell arról, hogy tevékenységüket szakmai felelősségbiztosítás fedezze, az ügynök tranzakcióinak típusa és értéke alapján.

A panaszkezelés tekintetében az ingatlanközvetítőknek rendelkezniük kell írásos panaszkezelési eljárási utasítással, amelynek alapján minden panasszal indokolatlan késlekedés nélkül kell foglalkozniuk. A panaszkezelésre vonatkozóan a szabvány az ISO 10002:2004, Vevői elégedettség. Útmutató a panaszok szervezeteken belüli kezeléséhez és az ISO 10003:2007, Vevői elégedettség. Útmutató a vita szervezeteken kívüli rendezéséhez nemzetközi szabványok alkalmazását ajánlja.

A szabvány hangsúlyt fektet az etikus üzleti magatartásra, amellyel külön fejezet foglalkozik „Etikai kódex” címmel. Az elvárt etikus magatartást minden közvetítői alkalmazottnak ismernie kell és el is kell fogadnia (aláírásával igazolhatóan), ugyanakkor a gyakorlatban alkalmaznia kell.

A Magyar Szabványügyi Testület azért, hogy támogassa az ingatlanpiaci szolgáltatásokkal kapcsolatban a vállalkozásokat, különösen a kisvállalkozásokat, elkészítette e szabvány magyar nyelvű kiadását MSZ EN 15733:2010 jelzettel. A magyar nyelvű szabvány várhatóan jelentősen hozzájárul az ingatlanpiaci vállalkozások által nyújtott szolgáltatások minőségének és versenyképességének javulásához. A szolgáltatást átláthatóbbá tevő szabvány alkalmazásának fontos eredménye lehet az ingatlanpiac szereplői közötti együttműködés támogatása, az ingatlanközvetítők és a szolgáltatásaikat igénybe vevő ügyfelek kapcsolatának szabályozottsága.

Csík Gabriella
e-mail: g.csik@mszt.hu
telefon: 06-1 456-6847