Az Európai Bizottság cselekvési terve az iparág vonatkozó harmonizált szabványai közzétételének javítása érdekében

Az elmúlt három évtizedben az európai szabványosítás számos területen sikeresen hozzájárult az uniós politikák és jogszabályok végrehajtásához. Különösen sikeres volt az áruk belső piaca létrehozásának egyik hajtóerejeként, főként az új megközelítésű jogalkotási módszer következtében.

A szabványosítás hozzájárul az európai ipar világszintű versenyhelyzetének növeléséhez, közvetve vagy közvetlenül érintve az összes piaci szereplőt (az ipart, a kis- és középvállalkozásokat és a fogyasztókat).

A harmonizált európai szabványoknak megfelelően gyártott termékek előnye az uniós harmonizációs jogszabályok vonatkozó alapvető követelményeinek való megfelelés vélelméből származik. Ez egyedülálló a világon és az egységes piac egyik fő mozgatórugója az EU-ban.

Ahhoz, hogy a szabványrendszerek az összes lehetőségüket kihasználva működjenek, fontos, hogy a harmonizált szabványokra való hivatkozásokat az Európai Unió hivatalos lapjában, az OJEU-ban időben közzétegyék.

Néhány éve azonban bizonyos kérdések merültek fel a harmonizált szabványok hivatkozásainak közzétételével kapcsolatban, és ezek növelték a meghirdetésre váró hivatkozások számát, azaz azoknak a harmonizált szabványoknak a listáját, amelyeket az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) már közzétett, de az OJEU-ban még nem hirdettek meg harmonizált szabványként. (Amíg ez nem történik meg, az e szabványok szerint gyártott termékeken nem lehet feltüntetni a CE jelet. Ez pedig gátolja e termékek akadálymentes forgalmazását az EU belső piacán.)
Ezért az Európai Bizottság a 3 európai szabványügyi szervezettel (ESO-k)  együttműködve két rövid távú és két középtávú cselekvési tervet dolgozott ki, hogy általános megoldást adjanak az alábbi célkitűzésekre:

  • azoknak a harmonizált szabványok állományának csökkentése, amelyeket még nem hivatkoztak meg az OJEU-ban; valamint
  • a jövőbeni zökkenőmentes meghivatkozásuk átláthatóbb, elszámoltathatóbb folyamatának kidolgozása.

A tervek javítják továbbá a harmonizált szabványok közös értékelési (tanácsadó) és meghivatkozási folyamatának átláthatóságát, érthetőségét.
Az Európai Bizottság és az európai szabványügyi szervezetek (ESO-k) elkezdték a terv végrehajtását, amely magában foglalja a leginkább érintett ágazatokban a meghirdetésre váró szabványok számának csökkentését, valamint azokat az intézkedéseket, amelyekkel elérhető, hogy még a kidolgozásuk során javuljon a harmonizált szabványok jogszabályoknak való megfelelése.

Lépéseket fognak tenni azért is, hogy javítsák a szabványosítási folyamat adatainak és az informatika támogatóeszközeinek felhasználhatóságát. Az EU továbbra is határozottan elkötelezi magát amellett, hogy a polgárok és az üzleti vállalkozások lehetőségeit egy mélyebb és igazságosabb egységes piacon keresztül erősítse meg, melyben a szabványok kulcsfontosságúak.

Forrás: European Commission launches Action Plan to improve publication of harmonised standards for industry. Published on: 09/10/2017

Szendy Csabáné
2017. november


European Standardisation Organisations: CEN, CENELEC, ETSI.