Energy Audit ServiceAz energiaauditok szabványai

Az energiaauditokra vonatkozó európai szabványsorozat első részét, az MSZ EN 16247-1:2013 Energiaauditok. 1. rész: Általános követelmények című szabványt az Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) magyar nyelven már 2013. március 1-jén közzétette. A szabványsorozatnak ez a része tartalmazza az energiaauditok közös, általános módszertanára és az átadandó dokumentumokra vonatkozó, minden szervezetre, minden energiaformára és energiafelhasználásra érvényes követelményeket.

A szabványsorozat következő részeit az MSZT 2014. szeptember 1-jén angol nyelvű szabványként adta ki:

MSZ EN 16247-2:2014

Energiaauditok. 2. rész: Épületek

MSZ EN 16247-3:2014

Energiaauditok. 3. rész: Folyamatok

MSZ EN 16247-4:2014

Energiaauditok. 4. rész: Szállítás

A szabványsorozat 2. része az épületek (a magánlakások és családi házak kivételével), 3. része az ipari és más folyamatok, 4. része pedig a szállítás energiaauditjának jellemző követelményeit tartalmazza. Az energiaauditorok felkészültségére vonatkozó 5. rész megjelenése 2015-ben várható.

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve alapján a kis- és közepes vállalkozások kivételével 2015. december 5-ig, majd azt követően az előző energiaaudit napjától számítva legalább négyévenként minden szervezet energiaauditját el kell végezni.

Az energiaauditok eredményei alapján lehet az energiafelhasználás csökkentésére és az energiahatékonyság javítására alkalmas intézkedésekre és fejlesztésekre javaslatokat tenni. Az energiaauditot igénybe vevő és annak eredményeként csökkenő energiaköltségeket elérő szervezetek, valamint az energiaauditot végző szervezetek közös érdeke, hogy az energiaauditok részletes követelményeit tartalmazó szabványok szakmailag helyes és egységesen értelmezhető magyar nyelven álljanak rendelkezésre.

Az MSZT elsősorban azoknak az energiaaudittal foglakozó szervezeteknek a jelentkezését várja, amelyek a szakmai helyesség, az egyértelmű szabályozás érdekében készek az MSZ EN 16247 szabványsorozat magyar nyelvű kiadásában az MSZT-vel együttműködni.

Szabó József
szabvtit@mszt.hu