Az emberi erőforrás-gazdálkodás nemzetközi szabványai

Minden tevékenységhez, folyamathoz szükségesek erőforrások. Az erőforrások közül az emberi erőforrás gyakorolja a legnagyobb hatást egy szervezet működésének sikerességére.

A Személyzeti Vezetési Egyesületek Világszövetsége (WFPMA) által 102 ország 4288 vállalati vezetőjének részvételével folytatott kutatásban a toborzásnak a szervezet teljesítményére gyakorolt hatására voltak kíváncsiak és azt találták, hogy a munkaerő-felvétel sikeressége szempontjából rangsorolt szervezetek közül a legjobb 20% esetén a bevétel növekedése 3,5-szerese, az átlagos nyereségráta pedig kétszerese a többi szervezetének.

Természetes, hogy a minőségirányítási rendszerekre vonatkozó MSZ EN ISO 9001:2015 is foglalkozik az erőforrásokkal, a 7.1.2. Munkatársak című szakasza pedig az emberi erőforrásról szól. Az emberi erőforrás-gazdálkodás és -vezetés azonban olyan összetett szakterület, amelyre az ISO 9001 nem adhat részletes útmutatást. Erre a szakterületre a 2011-ben alakított ISO/TC 260 Emberi erőforrás-gazdálkodás (Human resource management) nemzetközi szabványosító műszaki bizottság dolgoz ki szabványokat. A műszaki bizottság munkaprogramjában szereplő 11 tétel közül az elsőként elkészülő kettő végső szavazása 2016. július 6-án zárul és még ebben az évben meg fognak jelenni nemzetközi szabványként.

Az ISO/FDIS 30405 Emberi erőforrás-gazdálkodás. Útmutató a toborzáshoz útmutatást ad ahhoz, hogy hogyan lehet a jelöltek érdeklődését felkelteni, a lehetséges csoportjukat azonosítani, a jelentkezőket értékelni és felvenni. A legfontosabb folyamatokra és gyakorlatokra összpontosít, pl.:

  • a toborzási politika kidolgozására;
  • a lehetséges jelöltek csoportjának meghatározásától a beillesztésig tartó folyamatra;
  • az értékelésre és a mérésre.

Az ISO/FDIS 30408 Emberi erőforrás-gazdálkodás. Útmutató az emberi vezetéshez nemzetközi szabványtervezet a hatásos emberi erőforrás-vezetés kialakításához, működtetéséhez és folyamatos fejlesztéséhez szükséges eszközökről, folyamatokról és gyakorlatokról szól.

Mindkét szabványra jellemző, hogy alkalmazható HR-ismeretekkel és gyakorlattal rendelkező vezetők, tanácsadók, oktatók, szolgáltatók és ilyen ismeretekkel nem rendelkezők számára is. E szabványok alkalmazása elősegíti a meghatározott munkakörök betöltésére legmegfelelőbb munkaerő toborzását, kiválasztását és hatékony vezetését, így a szervezetek sikerességét is.

A magyar gazdaság jó teljesítménye a hazai vállalkozások dolgozói által elért sikerességétől függ. Mivel a megfelelő munkaerő kiválasztása, toborzása, az emberi erőforrás-gazdálkodás a HR-esek feladata, kijelenthető, hogy jelentős mértékben járulnak hozzá a magyar gazdaság sikerességéhez.

Az emberi erőforrás-gazdálkodás nemzetközi körben elfogadott eszközeit, megoldásait, folyamatait tartalmazó szabványok hazai bevezetésének és alkalmazásának előnyei így nem csak e szabványokat alkalmazó vállalkozások és kormányzati szervezetek számára jelenthet előrelépést, de az egész társadalom számára is.

E nemzetközi szabványok hazai bevezetése és alkalmazásuk elterjesztése érdekében az MSZT várja azoknak a vállalkozásoknak a jelentkezését, amelyek sikeresebbé kívánnak válni és érdekeltek e szabványok alkalmazásában.

Érdeklődés esetén, a szabványosításba való bekapcsolódás feltételeivel, e szabványok magyar nyelven való bevezetésének támogatásával kapcsolatban, illetve további információkért kérjük, keresse munkatársainkat az alábbi elérhetőségen:
06 1 456 6840, szabvtit@mszt.hu

Szabó József
2016. június